Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Nehodgkinské lymfomy a CLL: Odborné společnosti
Kongresy
 

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Téma: Nehodgkinské lymfomy a CLL

Vydáno: 4.12.2017

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Recentní klinické studie prokázaly efektivitu a bezpečnost kombinace rituximabu s chemoterapií v léčbě indolentních a agresivních forem nonhodgkinských lymfomů (NHL). Rituximab je dostupný v intravenózní či subkutánní formě, obě jsou v Evropě schváleny. Cílem randomizované studie PrefMab byla analýza preference aplikační cesty u pacientů s NHL léčených rituximabem.

Rituximab v léčbě NHL

V léčbě NHL se rituximab standardně podává v kombinaci s chemoterapií v intravenózní (i. v.) formě v dávce 375 mg/m2, doba podání se pohybuje mezi 1,5 a 6 hodinami. Dostupná je také subkutánní forma (s. c.) v dávce 1400 mg, jež se podává po dobu 5 minut. Farmakokinetické studie prokázaly noninferioritu a bezpečnost s. c. formy, která snižuje ekonomické náklady na léčbu, zkracuje dobu podávání a zvyšuje komfort pacientů. Zatím však nebyly analyzovány preference pacientů z hlediska aplikační formy.

Metodika a průběh studie PrefMab

Do randomizované otevřené multicentrické studie fáze IIIb PrefMab bylo zahrnuto 743 pacientů s folikulárním lymfomem (FL) nebo difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL), kteří nepodstoupili předchozí terapii. Bylo u nich naplánováno 6−8 cyklů chemoterapie a 8 cyklů aplikace rituximabu. Pacienti byli randomizováni do 2 skupin: první dávku rituximabu dostaly obě skupiny v i. v. formě. Následně byly skupině A podány 3 dávky rituximabu s. c. a poté další 4 dávky i. v. Skupina B dostala 3 dávky rituximabu i. v. a následně 4 dávky s. c.

Primárním výstupem studie byla preference pacientů pro i. v. nebo s. c. formu podání rituximabu zjišťovaná pomocí dotazníku PPQ (Patient Preference Questionnaire). Respondenti v něm vyjádřili, kterou formu podání upřednostňují, sílu této preference (na 3stupňové škále) a uvedli 2 hlavní důvody pro svoji volbu. Kromě PPQ byly zjišťovány vliv aplikační cesty na komfort pacientů a délka přežití bez progrese onemocnění (PFS).

Výsledky

Bez ohledu na sekvenci forem podání většina pacientů preferovala v čase 6. a 8. cyklu s. c. formu (79–81 %, resp. 77–84 %). Nejčastěji jako důvod své preference uváděli kratší dobu strávenou na klinice, kratší dobu podání a menší emoční zátěž. Terapeutická účinnost a četnost výskytu vedlejších účinků se mezi skupinami A a B významně nelišily.

width=

Závěr

Subkutánní podání rituximabu u pacientů s NHL je podle dosavadních studií noninferiorní vůči i. v. podání. Výsledky první randomizované studie hodnotící preference pacienta (PrefMab) ukázaly, že sami nemocní dávají přednost s. c. formě léčby bez ohledu na indikaci či zařazení v léčebném rameni studie.

Vzhledem k potvrzené podobné účinnosti a bezpečnosti léčby obou forem rituximabu na jedné straně a nižší zátěži pro pacienta s nižšími ekonomickými náklady na léčbu subkutánní formou na straně druhé by se rituximab s. c. mohl stát preferovanou terapií NHL.

(alz)

Zdroj: Rummel M., Kim T. M., Aversa F. et al. Preference for subcutaneous or intravenous administration of rituximab among patients with untreated CD20+ diffuse large B-cell lymphoma or follicular lymphoma: results from a prospective, randomized, open-label, crossover study (PrefMab). Ann Oncol 2017 Apr 1; 28 (4): 836−842, doi: 10.1093/annonc/mdw685.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Subkutánní podávání rituximabu u DLBCL zvyšuje komfort a spokojenost pacientů

Rituximab je součástí terapie difuzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL). Studie MabEase zkoumala nejen efektivitu a bezbečnost rituximabu podaného v subkutánní formě místo klasické intravenózní cesty, ale také spokojenost pacientů.

Obinutuzumab přispívá k efektivitě indukční léčby i k udržení negativity MRN u folikulárního lymfomu

V rámci 14. mezinárodní konference ICML věnované maligním lymfomům, která proběhla v červnu 2017 ve Švýcarsku, byly prezentovány výsledky klinické studie, jež sledovala efekt přidání obinutuzumabu k indukční i udržovací léčbě relabujícího folikulárního lymfomu či refrakterního k rituximabu. Tato anti-CD20 monoklonální protilátka nejen zvýšila účinnost indukční léčby, ale v rámci udržovací terapie napomohla i zachování negativity statutu minimální reziduální nemoci.Všechny novinky