Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neutropenie – prevence a léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Lipegfilgrastim setrvává v organismu déle díky inovativní technologii

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Neutropenie – prevence a léčba

Vydáno: 4.10.2017

Lipegfilgrastim setrvává v organismu déle díky inovativní technologii

Jednotlivá analoga přirozeného G-CSF se liší především biologickým poločasem. Glykopegylace představuje technologii, která brání jak renální exkreci filgrastimu (rekombinantního C-GSF), tak i jeho přímé degradaci v systémové cirkulaci. Nejvíce tak prodlužuje setrvávání léčiva v organismu, a tedy jeho účinek.

Účinek filgrastimu

Rekombinantní G-CSF se podává ke snížení délky trvání neutropenie a ke snížení incidence febrilní neutropenie u dospělých onkologicky nemocných, kteří jsou léčeni myelosupresivní chemoterapií. G-CSF aktivuje zralé neutrofily, zvyšuje jejich antiinfekční působení a aktivuje jejich prekurzory vazbou na specifický receptor na povrchu těchto buněk. Komplex ligand-receptor je následně internalizován a intracelulárně degradován. Aby mohla molekula filgrastimu sehrát svoji roli v aktivaci imunitní odpovědi na infekci, je třeba, aby v systémové cirkulaci určitý čas setrvávala.

Eliminace G-CSF

Fyziologicky je G-CSF eliminován dvěma mechanismy. V ledvinách je molekula přirozeného G-CSF filtrována do moči na základě své velikosti. Tomuto procesu účinně brání tzv. pegylace, tj. navázání molekuly polyethylenglykolu (PEG) na N-konec rekombinantně připraveného proteinu. Vazba PEG přibližně zdvojnásobuje molekulovou hmotnost léčiva a tím brání jeho renální filtraci.

Druhá cesta eliminace se odehrává přímo v systémové cirkulaci. Neutrofily produkují enzym elastázu, jež patří mezi proteázy a je schopná štěpit i filgrastim. Samotná pegylace tomuto procesu nezabrání.

Vliv glykopegylace filgrastimu na biologický poločas

V molekule lipegfilgrastimu je pegylová část umístěna tak, aby stéricky bránila nasednutí degradačního enzymu, a zpomaluje tedy tento proces. Umožňuje to glykosylový můstek, který je vytvořen právě v oblasti molekuly, která je nejcitlivější k působení elastázy. Glykopegylace tudíž chrání molekulu léčiva jak před renální exkrecí, tak před rychlou enzymatickou degradací v systémové cirkulaci a dále tak prodlužuje biologický čas léčiva (terminální poločas u zdravých dobrovolníků činí 32–62 hod.). Lipegfilgrastim je díky tomu možné podávat 1× za cyklus chemoterapie.

Závěr

Lipegfilgrastim zkracuje období závažné neutropenie a snižuje incidenci febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených myelosupresivní chemoterapií. Díky inovativní technologii ochrany před rychlou renální exkrecí a zároveň před časnou enzymatickou biodegradací, je možné jej podávat pouze jedenkrát za cyklus chemoterapie, a to v dávce 6 mg subkutánně.

(jam)

Zdroje:

  1. Lonquex Clearance [videoprezentace]. TEVA.
  2. SPC Lonquex. Dostupné na: www.sukl.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky