Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vyšší příjem hořčíku snižuje riziko rozvoje poruchy glukózové tolerance a diabetu

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 8.3.2016

Vyšší příjem hořčíku snižuje riziko rozvoje poruchy glukózové tolerance a diabetu

Hořčík hraje významnou roli v metabolismu glukózy. Řada výzkumů potvrdila, že dostatečná suplementace hořčíkem má příznivý vliv na kontrolu glykemie, citlivost tkání k inzulinu a funkci beta-buněk pankreatu. Většina studií však byla průřezových nebo šlo o jen krátkodobé prospektivní studie. Dlouhodobý význam dostatečného příjmu hořčíku pro prevenci diabetu potvrdila 7 let trvající prospektivní studie amerických autorů, jejíž výsledky byly publikovány v časopisu Diabetes Care.

Cíle a účastníci studie

Cílem studie bylo vyhodnotit vliv příjmu hořčíku na riziko vzniku poruchy glukózového metabolismu nebo diabetu. Zúčastnilo se jí celkem 2582 osob ve věku 26−81 let (průměrný věk 54 let), z nichž 55 % tvořily ženy. 42 % osob mělo nadváhu a obézních bylo 21 %.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu (n = 928) tvořily osoby, u kterých byl na začátku studie zjištěn prediabetes. Kritériem byly hodnoty glykemie nalačno v rozmezí 5,6–6,9 mmol/l, porucha glukózové tolerance definovaná jako glykemie ve 2. hodině orálního glukózového tolerančního testu (oGTT) v rozmezí 7,8–11,0 mmol/l. Dále byly do této skupiny zařazeny osoby, které již měly diabetes 2. typu diagnostikován na základě zjištěné inzulinorezistence nebo hyperinzulinemie. Druhou skupinu tvořili účastníci s normálními hodnotami (n = 1654). U všech účastníků byl zjišťován průměrný denní příjem hořčíku v potravě. Výsledky byly vyhodnoceny po 7 letech.

Výsledky

Průměrný denní příjem hořčíku činil 308 mg/den, přičemž u 50 % žen a 75 % mužů se pohyboval pod doporučenými hodnotami, jež jsou v USA stanoveny u mužů na 400–420 mg/den a u žen na 300–310 mg/den.

Po korekcích na věk, pohlaví a příjem energie bylo zjištěno, že ve skupině účastníků, u kterých nebyla na začátku studie zjištěna porucha metabolismu glukózy, měli účastníci s nejvyšším příjmem hořčíku (nejvyšší kvintil) v porovnání s těmi s nejnižším příjmem (nejnižší kvintil) o 37 % nižší riziko rozvoje poruchy glukózového metabolismu. Účastníci s (pre)diabetem a s nejvyšším příjem hořčíku měli v porovnání s těmi s nejnižším příjmem o 32 % nižší riziko progrese do diabetu.

Celkově (při souhrnném vyhodnocení všech účastníků) byl nejvyšší příjem hořčíku v porovnání s nejnižším spojen s o 51 % nižším rizikem rozvoje diabetu (relativní riziko 0,49; 95 % CI 0,27–0,88; p = 0,01).

Závěr

Dlouhodobá, 7 let trvající studie potvrdila, že dostatečný příjem hořčíku snižuje u osob středního věku riziko rozvoje diabetu.

(blu)

Zdroj: Hruby A., Meigs J. B., O’Donnell C. J. et al. Higher magnesium intake reduces risk of impaired glucose and insulin metabolism and progression from prediabetes to diabetes in middle-aged Americans. Diabetes Care 2014 Feb; 37 (2): 419–427; doi: 10.2337/dc13-1397.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,9/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příčiny nedostatku intracelulárního hořčíku u diabetiků s normomagnezemií

Možná deficience intracelulárního magnezia (icMg) při současné normální plazmatické koncentraci hořčíku je již známý jev. Nejsou však popsány klinické ani farmakologické vlivy, které ovlivňují koncentraci icMg u pacientů s diabetem a normomagnezemií před propuštěním z nemocnice po akutním onemocnění.

Pacient se symptomatickou hypomagnezemií způsobenou průjmem navozeným podáváním metforminu

Kazuistika upozorňuje na možnost rozvoje klinicky významné malabsorpce způsobené chronickým průjmem vyvolaným podáváním metforminu.

Diabetes mellitus a elektrolytové poruchy

U pacientů s diabetem mellitem (DM) se často vyskytují poruchy elektrolytové rovnováhy, zvláště při dekompenzaci nemoci nebo u diabetické ketoacidózy. U těchto pacientů dochází k výrazné depleci draslíku (kalium – K), hořčíku (magnezium – Mg) a fosforu (P), narušen bývá i metabolismus sodíku (natrium – Na). Článek popisuje nejčastější elektrolytové poruchy u DM a vysvětluje mechanismy jejich vzniku.Všechny novinky