Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv podávání hořčíku na krevní tlak osob s inzulinorezistencí, prediabetem a chronickými onemocněními

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 20.2.2018

Vliv podávání hořčíku na krevní tlak osob s inzulinorezistencí, prediabetem a chronickými onemocněními

Studie provedené především v běžné populaci ukázaly, že suplementace hořčíku (Mg) vede k mírnému snížení krevního tlaku. Metaanalýza publikovaná v The American Journal of Clinical Nutrition se zabývala vlivem suplementace Mg na krevní tlak u osob s onemocněními v preklinickém stadiu a chronicky nemocných pacientů, protože tato skupina může reagovat na podávání Mg odlišně od běžné populace.

Úvod

Hořčík může příznivě ovlivnit hypertenzi prostřednictvím interakce s vápníkem, snížení periferní vaskulární rezistence, nárůstu uvolňování NO, zvýšení sekrece prostagladinu I2 endotelem a zvýšení účinku antihypertenziv. I mírný pokles krevního tlaku přitom může mít klinicky významný vliv z hlediska redukce rizika ischemické choroby srdeční a iktu. Účinky podávání hořčíku na krevní tlak u osob s onemocněními v preklinickém stadiu a u chronicky nemocných pacientů ovšem zatím nebyly studovány a informace získané z metaanalýz a klinických hodnocení nevedly k jednoznačným závěrům.

Cíle a metodika analýzy

Cílem nově publikované metaanalýzy bylo vyhledat randomizovaná kontrolovaná klinická hodnocení (RCT) s účastníky s inzulinorezistencí, prediabetem nebo s nepřenosnými chronickými onemocněními zahrnujícími diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění ledvin a malignity a vyhodnotit vliv suplementace Mg na krevní tlak u těchto osob. Byla využita data z RCT, jejichž výsledky byly publikovány v anglickém jazyce do května 2017. K výpočtu poolovaných standardizovaných průměrných rozdílů (SMD) změn tlaku krve od zahájení studie do jejího ukončení mezi skupinou se suplementací Mg a kontrolní skupinou byly využity modely náhodných a fixních efektů.

Výsledky

Do metaanalýzy bylo zařazeno 11 RCT zahrnujících celkem 543 účastníků. Nebyla nalezena žádná studie týkající se osob s renálním onemocněním či malignitou. Doba sledování se pohybovala od 1 do 6 měsíců (v průměru 3,6 měsíce), užívaná dávka elementárního Mg se pohybovala v rozmezí 365–450 mg/den. U všech studií byl zaznamenán krevní tlak na začátku studie a při jejím ukončení. Ve skupině se suplementací Mg došlo proti kontrolní skupině k významně větší redukci tlaku krve − systolického (SMD −0,20; 95% interval spolehlivosti [CI] −0,37 až −0,03) i diastolického (SMD −0,27; 95% CI −0,52 až −0,03). Suplementace Mg vedla k průměrnému snížení systolického tlaku o 4,18 mmHg a diastolického tlaku o 2,27 mmHg.

Závěr

Suplementace hořčíku může významně snížit krevní tlak u pacientů s inzulinorezistencí, prediabetem a chronickými chorobami, jako jsou diabetes mellitus 2. typu či kardiovaskulární onemocnění. V případě hypertenze by proto mohla být suplementace Mg u těchto osob přínosem.

(blu)

Zdroj: Dibaba D. T., Xun P., Song Y. et al. The effect of magnesium supplementation on blood pressure in individuals with insulin resistance, prediabetes, or noncommunicable chronic diseases: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2017; 106 (3): 921–929, doi: 10.3945/ajcn.117.155291.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podpůrná role hořčíku je v léčbě deprese významná

Nedostatek hořčíku v organismu může vyvolat mnohé psychické změny, jako jsou apatie, deprese, agitovanost, zmatenost, anxieta a delirium. Řada studií přitom ukazuje na to, že suplementace hořčíkem může podpořit standardní antidepresivní léčbu.

Vztah hypomagnezémie, užívání metforminu a kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu

Snížené sérové koncentrace hořčíku jsou v obecné populaci spojovány s vyšším kardiovaskulárním (KV) rizikem. Studie australských autorů prověřila tuto souvislost výhradně ve skupině diabetických pacientů. Vzala v potaz i to, že do vztahu magnezémie a KV nemocí může u diabetiků oproti běžné populaci vstupovat jeden zásadní hráč navíc – metformin.

Síran hořečnatý jako tokolytikum a neuroprotektivum

Předčasný porod s předčasným odtokem plodové vody patří mezi zásadní perinatologické problémy. Cílem recentně publikované jihokorejské studie bylo posoudit význam síranu hořečnatého podávaného v této indikaci ženám před ukončeným 32. týdnem těhotenství a zhodnotit vliv hořčíku na prodloužení těhotenství a perinatální výsledky, a to především ty neurologické.Všechny novinky