Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Suplementace hořčíkem zlepšuje klinické parametry u ischemické choroby srdeční

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 21.10.2013

Suplementace hořčíkem zlepšuje klinické parametry u ischemické choroby srdeční

Perorální suplementace hořčíkem (Mg) vedla u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) po 6 měsících k významnému zlepšení tolerance zátěže, zmírnění bolesti na hrudi při vrcholové zátěži a zvýšení kvality života. Prokázala to mezinárodní multicentrická prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená studie u 187 pacientů.

Již předchozí studie ukázaly zlepšení funkce endotelu při suplementaci Mg u pacientů s ICHS. Tato studie jako první prokázala klinický přínos podávání tohoto prvku bez ohledu na jeho deficit u pacientů, kteří již dostávali téměř optimální farmakoterapii ICHS (96 % kyselina acetylsalicylová, 66 % hypolipidemika, 48 % ß-blokátory a 55 % ACEI).

Do studie byli zahrnuti pacienti průměrného věku 63 let (42–83) s ICHS po infarktu myokardu, implantaci koronárního by-passu, koronární angiografii nebo angioplastice. Pacienti užívali buď Mg 15 mmol 2× denně (Magnosolv-Granulat, 365 mg Mg ve formě magneziumsulfátu) nebo placebo. Hodnocena byla doba zátěže do výskytu příznaků (Brucův protokol), výskyt bolesti na hrudi při ischemii vyvolané vrcholovou zátěží a kvalita života pomocí obecného dotazníku EORTC QLQ-C30 a specifického dotazníku pro ICHS (Seattle Angina Questionnaire). U dílčí skupiny 106 pacientů bylo měřeno množství intracelulárního Mg v sublinguálních buňkách.

Výsledky ukázaly významné zvýšení hladiny intracelulárního Mg po suplementaci v porovnání s placebem (35,5 vs. 32,6 mEq/l, p = 0,0151). Podávání Mg také významně prodloužilo dobu zátěže do vzniku příznaků (8,7 vs. 7,8 minut, p = 0,0075) a snížilo výskyt bolesti na hrudi (8 % vs. 21 %, p = 0,0237). Ve skupině s Mg došlo významnému zlepšení parametrů kvality života (bolest a procento pacientů, kteří uváděli zlepšení kvality života).

Zvýšení tolerance zátěže a zlepšení kvality života jsou argumenty pro finančně nenáročnou a bezpečnou suplementaci hořčíkem jako adjuvantní terapii u pacientů s ICHS.

(zza)

Zdroj: Schechter M., et al. Effects of Oral Magnesium Therapy on Exercise Tolerance, Exercise-Induced Chest Pain and Quality of Life in Patients with Coronary Artery Disease. Am J Card 2003. 91; March 1: 517–521.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Doporučení k léčbě bolesti u diabetické periferní polyneuropatie – konsenzus Rakouské odborné společnosti pro léčbu bolesti

Se stoupající četností výskytu diabetu mellitu stoupá i incidence jedné z jeho nejčastějších komplikací – diabetické polyneuropatie (PNP). S rozšiřujícími se znalostmi o patogenezi diabetické PNP jsou sice čím dál častěji diskutovány možnosti nové, kauzální terapie, u projevů neuropatie ale stále hlavní roli ve zlepšení kvality života pacientů hraje symptomatická léčba.

Podávání hořčíku u vybraných neurologických onemocnění a postavení přípravku Magnosolv v neurologii

Hořčík (Magnézium, Mg) je druhým nejdůležitějším intracelulárním kationtem vedle kalia a pátým nejdůležitějším makroprvkem (Na, K, Ca, P). V lidském těle je kolem 20–30 g čistého Mg, přičemž kosti představují největší zásobárnu Mg pro srdce, sval, nervový systém a játra.

Nedostatek hořčíku v lidském organismu

Hypomagnezémie je překvapivě častým laboratorním nálezem. Bývá zjišťována u 7–52 % hospitalizovaných pacientů. Ještě častější je deficit hořčíku v organismu, který jeho sérová hladina přímo neodráží.Všechny novinky