Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ A STÁŘÍ Z POHLEDU SLEDOVANÉ KVALITY REALIZACE PREVENTIVNÍ PÉČE

Autoři: Dolanský H.

Autoři - působiště: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava

Článek: Listy rev. Lék., 14, 2010, č. 2, s. 23-33
Počet zobrazení článku: 692x

Specializace: posudkové lékařství pracovní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Healthy ageing and old age in view of the followed quality of preventive care implementation

Unsatisfactory results based on conclusions of a sociological research – a questionnaire survey performed in the years 2007–2010 with 2010 randomly selected respondents – policy holders (insured individuals ) of higher age (registered in health insurance companies of the Moravia-Silesia Region) indicated the need of increasing quality of preventive examinations and oncological prevention ion primary care. The problem concerns the whole society and it is associated with organization of the strategy in prevention of deaths from civilization diseases as well as with medical ethics, the physician’s ethical approach to the extent of spectrum and quality level of the provided care. The conclusions and recommendations emphasize the importance of supervision of the problem by the revision physician as well as the important role of a mutual cooperation among the providers, payers of the care and the policy holders in particular. The constantly increasing quality of the society awareness can contribute to increased quality of the provided health care and quality of life.

Key words:
secondary prevention – preventive follow-up – oncological prevention – primary care – higher age – quality of life


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Neuspokojivé výsledky podložené závěry sociologického průzkumu – dotazníkového šetření provedeného v letech 2007–2010 s 2010 náhodně vybranými respondenty-pojištěnci vyššího věku (registrovanými u zdravotních pojišťoven Moravskoslezského regionu) svědčí o potřebě zkvalitňování provádění preventivních prohlídek a onkologické prevence v primární péči. Problematika má svůj celospolečenský význam a nesouvisí pouze s organizací strategie realizace prevence úmrtí na civilizační choroby, ale také s lékařskou etikou, s vlastním etickým přístupem lékaře k rozsahu spektra a úrovně kvality poskytnuté péče. Závěry a doporučení podtrhují význam sledování problematiky revizním lékařem, stejně tak jako význam vzájemné spolupráce mezi poskytovateli, plátci péče a pojištěnci především. Neustálé zkvalitňování celospolečenské informovanosti může přispět ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče a kvality života.

Klíčová slova:
sekundární prevence – preventivní prohlídka – onkologická prevence – primární péče – vyšší věk – kvalita života

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 42x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články