Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakční rada

Vedoucí redaktor:

Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Výkonný redaktor:

MUDr. Ing. David Macků
Nemocnice Na Homolce

Předseda redakční rady:

Prof. MUDr. Jozef Rosina Ph.D.,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Redakční rada

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš Csc.,
1. Lékařská fakulta Karlovy univerzity, Praha

Doc. Ing. Julius Csontó Csc.,
Technická univerzita Košice, EF, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Ing. L. Doležal Csc.,
Ústav lékařské biofyziky - Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci 

Doc. Ing. Josef Hanuš Csc.,
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Ing. P. Hanzlíček Ph.D.,
Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Ing. Petr Huňka,
BioDat, Gerstnerova laboratoř, Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

Prof. Ing. Peter Kneppo DrSc.,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Prof. RNDr. Hana Kolářová CSc.,
Lékařská fakulta UP v Olomouci

Prof. RNDr. Vojtěch Morstein CSc.,
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Doc. MUDr. Jiří Obenberger CSc.,
ACHK s.r.o., Praha

MUDr. J. Peleška CSc.,
II. interní klinika 1. LF UK v Praze

Ing. Marek Penhaker Ph.D.,
VŠB TU, Fakulta elektrotechnika a informatiky v Ostravě

Prof. Ing. I. Provazník Ph.D.,
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, Brno

Ing. V. Přibík Csc.,
EuroMISE centrum, Ústav informatiky AV ČR

Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Doc. Ing. J. Rozman CSc.,
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav biomedicínského inženýrství

Ing. M. Rožánek Ph.D.,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Ing. L. Sieger CSc.,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

MUDr. L. Straka Ph.D.,
DERS, spol. s r.o.

Prof. Ing. Milan Štork Csc.,
Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Jana Vránová Csc.,
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, Praha

Prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.,
EuroMISE centrum, Ústav informatiky, Akademie Věd ČR

Prof. Ing. Jozef Živčák Ph.D.,
Strojnícka fakulta, Ústav špeciálnych technických vied,
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania,
Technická univerzita v Košiciach

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články