Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Stroncium-ranelát má své místo v léčbě osteoporózy

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 23.3.2015

Stroncium-ranelát má své místo v léčbě osteoporózy

Poměr přínosů a rizik stroncium-ranelátu (Protelos, Servier) v prevenci osteoporotických zlomenin zůstává příznivý u populace bez kardiovaskulárních kontraindikací. Toto rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zdůraznil prof. Jean-Yves Reginster, MD, Ph.D. (Jednotka pro metabolismus kostí a chrupavek a Oddělení zdraví veřejnosti, Univerzita v Liege, Belgie), v rámci sympozia Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, které se konalo v Praze.

Osteoporóza je stav spojený s významným nárůstem rizika fraktur a následně významnou zdravotní i ekonomickou zátěží nejen postižené osoby. Hlavním cílem dnešní léčby osteoporózy je primární a sekundární prevence zlomenin. Indikace léčebné intervence je významně ovlivňována ekonomickými rozhodnutími, ale v zásadě by se měla odvíjet od určení rizika zlomenin, které bere v potaz vyhodnocení rizikových faktorů.

Analýzy základních studií SOTI a TROPOS poskytly řadu dat, která poukazují na efekt stroncium-ranelátu u širokého spektra postmenopauzálních žen osteoporózou. Stroncium-ranelát byl efektivní bez ohledu na počet prodělaných vertebrálních zlomenin, na věku i na dalších rizikových faktorech, a to i se zohledněním všech kontraindikací tohoto přípravku. Díky duálnímu mechanismu účinku stroncium-ranelát obnovuje kostní novotvorbu a snižuje dle údajů medicíny založené na důkazech riziko vzniku osteoporotických zlomenin, a to včetně pacientů a pacientek se závažnou osteoporózou, tedy s BMD ≤ −2,5 SD a jednou nebo více zlomeninami.

Stroncium-ranelát je nyní indikován k léčbě závažné osteoporózy u postmenopauzálních žen a dospělých mužů s vysokým rizikem zlomeniny, u kterých není možná léčba jinými léčivými přípravky schválenými pro léčbu osteoporózy z důvodu např. kontraindikací nebo intolerance a u nichž není možná léčba jinými antiosteoporotickými léky a kteří nemají v anamnéze ischemickou chorobu srdeční, periferní aterosklerózu, cerebrovaskulární onemocnění nebo nekompenzovanou hypertenzi. U pacientů léčených stroncium-ranelátem je třeba každých 6 až 12 měsíců monitorovat výskyt rizika uvedených kardiovaskulárních onemocnění.

Pozitivní rozhodnutí výboru The Committee for Medicinal Products for Human Use Evropské lékové agentury tak odráží fakt, že stroncium-ranelát, který má jedinečný duální mechanismus účinku a prokázanou porovnatelnou účinnost v prevenci osteoporotických zlomenin jako bisfosfonáty, je důležitou alternativou zejména v dlouhodobé léčbě rizikových pacientů a pacientek s osteoporózou, u nichž není možná léčba jinými antiosteoporotickými léky.

(zza)

Zdroj: Reginster J. Y. Benefits, Risks and Specifics of the treatment of osteoporosis by Strontium Ranelate. Přednáška na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Praha, 8. října 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozhodnutí o pokračování v antiosteoporotické léčbě by mělo vycházet z rizika zlomenin

Osteoporóza je chronické onemocnění, a vyžaduje proto dlouhodobou léčbu. Přínos antiosteoporotické léčby v prevenci zlomenin je ovšem prokázán maximálně po dobu 5 let. Na rozdíl od farmakoterapie ostatních chronických chorob vede antiosteoporotická léčba k relevantním změnám ve struktuře cílového orgánu – kostí. Důsledky vysazení této léčby se u jednotlivých molekul velmi liší.

Stronciumranelát zůstává vhodnou terapeutickou alternativou léčby osteoporózy

Stronciumranelát je antiosteoporotický lék s prokázanou účinností na snížení rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin včetně zlomenin krčku femuru u postmenopauzálních žen i mužů s osteoporózou. Analýza základních registračních studií se stronciumranelátem potvrdila, že po zohlednění kardiovaskulárních kontraindikací zařazených do SPC v květnu 2013 zůstává účinným lékem v terapii osteoporózy.

Důkazy o účinnosti stronciumranelátu vybízejí k přehodnocení jeho postavení v léčbě osteoporózy

Stronciumranelát (Protelos, Servier) je antiosteoporotický lék, který podporuje novotvorbu kosti a obnovuje kostní remodelaci. Prokazatelně zvyšuje kostní minerální denzitu (BMD) a snižuje riziko osteoporotických zlomenin. Rozsáhlá data potvrzují jeho příznivé účinky na mikrostrukturu a kvalitu kosti. Přesto je nyní podle oficiální indikace alternativou antiosteoporotických antiresorpčních léků jen v případě jejich kontraindikací, intolerance či selhání. Jak řekl na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu v říjnu 2014 prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (III. interní klinika LF UP a FN Olomouc): „Vzhledem k rozsáhlým důkazům je stronciumranelát alternativou s rovnocennou efektivitou volbou v léčbě osteoporózy.“Všechny novinky