Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba HPV: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Souvislost mezi infekcí lidským papilomavirem a orofaryngeálním dlaždicobuněčným karcinomem

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Léčba HPV

Vydáno: 26.6.2015

Souvislost mezi infekcí lidským papilomavirem a orofaryngeálním dlaždicobuněčným karcinomem

Výsledky prováděných studií v posledních letech ukazují, že výskyt orofaryngeálního dlaždicobuněčného karcinomu (OPSCC) je kromě kouření a konzumace alkoholu často spojen i s infekcí lidským papilomavirem (Human papillomavirus – HPV), a to hlavně v oblasti tonzil a kořene jazyka. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny proto v roce 2007 prohlásila HPV za rizikový faktor OPSCC. OPSCC přitom častěji postihuje muže, a to až v 80 % případů.

Infekce HPV má vliv i na chování nádoru. Pacienti s HPV-pozitivním OPSCC, zvláště ti, kteří nikdy nekouřili, mají lepší odpověď na léčbu než pacienti s OPSCC HPV-negativním. Většina pacientů s HPV-pozitivním OPSCC by proto nepotřebovala nejagresivnější formu chemo-radioterapie, která v současnosti tvoří základ terapie rakoviny hlavy a krku a která je spojena s četnými nežádoucími účinky.

V posledních letech došlo v západních zemích k nárůstu výskytu OPSCC spolu s nárůstem výskytu HPV-pozitivních nádorů. Statistiky přitom ukazují, že pacienti s HPV-pozitivním OPSCC, stejně jako pacientky s HPV-pozitivním nádorem cervixu většinou začínají dříve se sexuálním životem a mají více sexuálních partnerů. Zdá se tedy, že tento narůstající trend souvisí se zvyšující se prevalencí sexuálně přenosného HPV. Je proto velmi důležité zabývat se i u tohoto karcinomu kromě léčby i prevencí.

Bylo by vhodné zahájit u pacientů s HPV-pozitivním OPSCC a předpokládanou dobrou prognózou klinické studie, které by zhodnotily účinnost méně intenzivní chemoterapie, než je standardně podávaná. Zároveň by měla být zvážena prevence těchto nádorů plošnou vakcinací chlapců před zahájením pohlavního života v návaznosti na současnou imunizaci dívek.

(epa)

Zdroj: Dalianis T. Human papillomavirus (HPV) and oropharyngeal squamous cell carcinoma. Presse Med. 2014 Nov 11; 43 (12P2): e429–e434; doi: 10.1016/j.lpm.2014.08.010. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Informovanost o infekci HPV, jejích následcích a prevenci se týká všech lékařských specializací

Na sedmé konferenci Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, která proběhla 5.–7. 12. 2014 v Praze, byl celý blok věnován důsledkům a prevenci infekce lidským papillomavirem (HPV). Přednášky tohoto bloku ukázaly, že je infekce HPV podstatou vysokého procenta zhoubných onemocnění v anogenitální a orofaryngeální oblasti, a vyzdvihly dosažené přínosy očkování proti HPV ve světě. Upozornily na pseudoodborné antivakcinační aktivity a potřebu adekvátní informovanosti všech lékařských specializací i veřejnosti.

Infekcí HPV jsou ve stejné míře ohroženi i muži, kteří mají sex s muži

Incidence infekce lidským papilomavirem (HPV) je stejná u mužů, kteří mají sex s muži, i u mužů, kteří mají sex se ženami (25 % vs. 21 %). Ukázala to mezinárodní čtyřletá studie s více než 3500 HIV negativními muži, kteří neměli genitální bradavice.

Genitální infekce HPV byla zjištěna u každého 8. evropského muže

Prevalence genitální infekce HPV dosahuje u mužů v Evropě průměrně 12,4 % v obecné populaci a 30,9 % ve vysoce rizikové populaci. Zjištěné údaje se mezi studiemi významně liší. Nejčastějším typem viru byl u obou analyzovaných populací vysoce rizikový HPV16.Všechny novinky