Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba HPV: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prevalence genotypspecifické HPV infekce u žen – prostor pro prevenci zahrnující vakcinaci?

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Léčba HPV

Vydáno: 1.9.2015

Prevalence genotypspecifické HPV infekce u žen – prostor pro prevenci zahrnující vakcinaci?

Francouzští autoři se zabývali průzkumem prevalence a distribuce genotypu lidského papilomaviru (HPV) mezi ženami, které podstupují rutinní gynekologickou prohlídku. Zaměřili se na vztah výskytu HPV k věku a výsledkům cytologického/histologického nálezu na čípku. Cílem práce bylo definovat, zda lze zlepšit strategie preventivního přístupu k HPV infekci a s ní souvisejícím komplikacím u žen.

Ženy s abnormálním nálezem (ASC-US+), nebo alespoň jedním pozitivním testem na HPV byly odeslány ke kolposkopii. Ženám s normálním kolposkopickým nálezem byly provedeny biopsie z oblasti normální transformační zóny. Vzorky získané při gynekologické prohlídce byly testovány na přítomnost HPV (HPV DNA, mRNA a genotypizace HPV).

Celkem bylo ve studii vyšetřeno 5002 žen, 10,3 % bylo mladších 25 let. Celková prevalence HPV přestavovala v závislosti na použité metodě 10,1–16,1 %. HPV prevalence narůstala s významností/závažností cytologických či histologických změn popsaných ve vzorcích z cervikálních lézí. Prevalence genotypů HPV 16/18 představovala 5,2 % u žen mladších 25 let a 2,7 % u žen starších. Genotyp HPV 16 byl nejsilněji spojen s diagnózou CIN3+ změn. Vysoký podíl cervikálních lézí vysokého stupně byl spojen s HPV typy 31, 33, 45, 52 a 58.

Získaná data dle autorů ukazují, že téměř všechny mladé ženy by mohly profitovat z preventivního HPV očkování. Důkladný skrínink a v řadě případů indikované očkování tak tvoří pilíře prevence významných změn na čípku.

 (eza)

Zdroj: Monsonego J. et al. Prevalence of genotype-specific HPV infection among women in France: implications for screening and vaccination. Gynecol Obstet Fertil 2013 May; 41 (5): 305–13; doi: 10.1016/j.gyobfe.2013.03.003

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 25x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přímý efekt očkování proti HPV současně u chlapců i dívek – analytická studie

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) je dnes zavedeno v řadě zemí s cílem ochránit dívky a ženy před nádorem děložního čípku. Rozšíření očkovacího programu i na chlapce by mohlo znamenat přínos i pro ženy, i když tento přínos bude nejspíše malý. Narůstající důkazy o roli HPV infekce v rozvoji jiných nádorů tak otvírají další oblast pro protektivní efekt HPV vakcinace. Jaká je role očkování chlapců v prevenci nádorů spojených s HPV infekcí?

Vakcinace proti lidskému papilomaviru v USA v letech 2006–2012

Studie o proočkovanosti populace jsou důležité mimo jiné i proto, že ukazují nové způsoby, jak využití vakcíny zvýšit. Autoři následující práce se zaměřili na vakcínu proti lidskému papilomaviru (HPV) – sledovali počet zahájených a dokončených očkování u žen a dívek v USA mezi lety 2006 a 2012.

Snížení prevalence cervikálních lézí CIN2+ s pozitivitou HPV16/18 u žen po aplikaci vakcíny proti HPV

V letech 2008–2012 proběhla v USA multicentrická studie, která prokázala pozitivní efekt očkování vakcínou proti lidskému papilomaviru (HPV) na výskyt CIN2+ lézí s pozitivitou HPV16/18.Všechny novinky