Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba epilepsie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Monoterapie valproátem v indikaci fokální epilepsie

Specializace: psychiatrie
Téma: Léčba epilepsie

Vydáno: 5.8.2016

Monoterapie valproátem v indikaci fokální epilepsie

Valproát sodný je již dlouhou dobu užíván v terapii epilepsie. Studie publikovaná v European Journal of Neurology opět prokázala dobrou účinnost léku i jeho snášenlivost v léčbě epilepsie s fokálními záchvaty.

Design studie

Prospektivní otevřená mezinárodní studie hodnotila léčbu valproátem v monoterapii u pacientů s nově diagnostikovanou epilepsií s fokálními záchvaty. Účinnost a snášenlivost byly sledovány po dobu 6 měsíců u celkem 1 192 dospělých a 792 dětských pacientů. Léčebná denní dávka u dětí činila průměrně 683 mg a u dospělých 987 mg.

Výsledky 

Studii dokončilo celkem 90 % pacientů, kteří absolvovali klinické sledování po celou dobu jejího trvání. Bez záchvatu bylo po celou dobu sledování 83,7 % dětí a 72,7 % dospělých.

Nežádoucí účinky, které mohly souviset s léčbou, se objevily u 10,2 % pacientů. To vedlo v 1,7 % případů k úpravě dávkování. Nejčastěji se objevily přírůstek hmotnosti, zažívací obtíže a neurologické či kožní projevy.

Závěr

Valproát sodný ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním tak díky své účinnosti a dobré snášenlivosti znovu potvrdil své postavení léku první volby v indikaci epilepsie s fokálními záchvaty.

(imt)

Zdroj: Jedrzejczak J., Kunčíková M., Magureanu S.; VIPe Study Group. An observational study of first-line valproate monotherapy in focal epilepsy. Eur J Neurol 2008 Jan; 15 (1): 66−72.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kyselina valproová inhibuje HSV-1 na buňkách lidského oligodendrogliomu, aniž by ovlivnila jejich viabilitu

Kyselina valproová se používá v léčbě epilepsie, migrén či bipolární afektivní poruchy. Ovlivňuje různé procesy buněčného metabolismu, což může vést i ke změnám v náchylnosti buněk k různým virovým infekcím (např. EBV, HIV). Španělská studie studovala efekt kyseliny valproové na buňky lidského oligodendrogliomu s indukovatelnou diferenciací a maturací infikované virem HSV-1.

Vliv valproátu na celkové přežití u pacientů s glioblastoma multiforme

Valproát patří celosvětově mezi nejčastěji užívané léky v terapii epilepsie. Široké antikonvulzivní spektrum účinku zahrnuje parciální a generalizované epileptické záchvaty i některé speciální epileptické syndromy. Studie publikovaná v roce 2013 ve Spojených státech amerických hodnotila jeho účinek na celkové přežití u pacientů s glioblastoma multiforme.

Rozdíl mezi podáváním tablet valproátu s řízeným uvolňováním a klasických potahovaných tablet v léčbě epilepsie hodnocený v prospektivním sledování

Thajští experti hodnotili pomocí otevřené prospektivní studie toleranci léčby, dodržování terapeutického režimu (compliance) a spokojenost pacientů s léčbou epilepsie při podávání valproátu ve formě tablet s řízeným uvolňováním oproti užívání klasických potahovaných tablet.Všechny novinky