Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti v onkologii: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Úspěšná léčba nádorové bolesti u pacientky s karcinomem plic − kazuistika

Specializace: algeziologie onkologie
Téma: Léčba bolesti v onkologii

Vydáno: 2.1.2018

Úspěšná léčba nádorové bolesti u pacientky s karcinomem plic − kazuistika

Bolest je jedním z nejobávanějších příznaků nemoci a pro pacienty, kteří mají pokročilé nádorové onemocnění, je zásadní. Efektivní tlumení bolesti má velký vliv na kvalitu života, jak vyplývá i z následující kazuistiky.

Paliativní protinádorová léčba může zpomalit nebo zastavit progresi tumorových ložisek, ale ne vždy je účinná v tlumení nádorové bolesti. Zejména průlomová bolest, která je charakteristická rychlým nástupem ze základní bolesti a ústupem do 30 minut, je velkým klinickým problémem a vyžaduje citlivý přístup při volbě analgezie.

Popis případu

59leté ženě byl diagnostikován lokálně pokročilý karcinom plic s drobnými metastatickými ložisky v obou plicích. Byla indikovaná paliativní chemoterapie, po jejímž dokončení byla pacientka asymptomatická. 7 měsíců nato si při kontrole stěžovala na bolesti v oblasti sterna a levého podžebří. Dle CT nebyla patrná progrese tumoru, přesto byla bolest intenzivní. Proto byla zahájena terapie retardovanou formou hydromorfonu 4 mg v dávkování 1−0−1 a tabletami paracetamolu. Titrací bylo postupně dosaženo dávky 16 mg hydromorfonu po 12 hodinách.

Rok nato byla pomocí zobrazovacích metod potvrzena progrese primárního ložiska tumoru s infiltrací mediastinálních uzlin. Klinicky byla pacientka v dobrém stavu, analgezie byla dostatečná. Po absolvování radioterapie na lineárním urychlovači se nález opět stabilizoval a analgetická léčba pokračovala v nastaveném režimu.

Po uplynutí 9 měsíců se opět dostavily bolesti, zejména po zakašlání a v noci. Pacientka jim nepřikládala větší význam, proto pomoc nevyhledala. Dostavila se až na pravidelnou kontrolu 3 měsíce po nástupu nových obtíží, nápadně klinicky zhoršená − unavená, úzkostná, schvácená, dyspnoická již po mírné námaze, se zvyšující se intenzitou bolesti a nově také atakami průlomové bolesti.

Specialistka na léčbu nádorové bolesti zvolila čtyřkombinaci, která se skládala z:

 • 20 mg hydromorfonu 1−0−1,
 • paracetamolu p. o. v pravidelných intervalech,
 • SSRI − escitalopramu,
 • bukálních tablet s 200 μg fentanylu k tlumení průlomové bolesti.

Při kontrolním vyšetření byla pacientka s léčbou spokojena, cítila se bezpečněji a kvalita jejího života se zvýšila. Ačkoliv její prognóza od začátku nebyla dobrá, s dobře zvolenou podpůrnou léčbou byla symptomatika nemoci minimalizována.

(pez)

Zdroj: Benešová V. Léčba nádorové bolesti u pacientky s karcinomem plic. Acta Medicinae 2016; 4 (Suppl.): 26−27.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průlomovou bolest mohou v paliativní péči vyvolat běžné denní procedury

Recentně publikovaná prospektivní studie provedená ve 23 italských centrech ukázala, že průlomovou bolest u pacientů v pokročilém stadiu onemocnění mohou vyvolat běžné denní procedury v rámci péče, jako je polohování, osobní hygiena, přesun z lůžka na křeslo, katetrizace močového měchýře, ošetření proleženin nebo subkutánní podání léků. Autoři práce dále zjišťovali, jakým způsobem byla tato bolest řešena a zda byla její kontrola dostatečná a efektivní.

Zkvalitnění života pacientů při léčbě bolesti díky bukálním efervescentním tabletám s obsahem fentanylu

O kvalitě onkologické péče v České republice svědčí relativně dlouhá doba přežívání nemocných. Důraz se klade i na symptomatickou a podpůrnou léčbu, neboť prodloužení života by mělo jít ruku v ruce s udržením jeho uspokojivé kvality. Jedním z klíčových bodů je zvládnutí průlomové bolesti.

Osm bodů pro bezpečnou preskripci opioidů

Špatné užívání léků může být způsobeno nejen nedostatečnou adherencí pacienta k léčbě, ale i špatnou preskripcí. V extrémních případech může vést až k úmrtí pacienta, zejména jde-li o opioidy, u kterých je časté a nebezpečné předávkování. American Academy of Pain Medicine (AAPM) proto doporučuje následujících 8 bodů pro jejich bezpečnou preskripci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor

 

Odborné společnosti

 
   

  Kongresy

   
   

  Časopisy

   
   

  Zajímavé odkazy