Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Použití analgetik při bolestech zad po implantaci koronárního bypassu

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 5.11.2015

Použití analgetik při bolestech zad po implantaci koronárního bypassu

Kazuistika 67letého muže, který podstoupil koronární revaskularizaci ve FN Olomouc, je příkladem použití kombinovaného analgetika Neodolpasse pro bolesti zad u pacienta na jednotce intenzivní péče.

Pacient měl v anamnéze operaci varixů, pneumonii a CHOPN bez sledování, před 10 lety přestal kouřit. Od 3. září pociťoval pálivou bolest na hrudi při zátěži, 7. září pak byl pro intenzivní pálivou bolest na hrudníku vyšetřen u spádového kardiologa. Na EKG byla zjištěna deprese úseku ST a bolesti ustoupily po podání nitrátu. Stav byl hodnocen jako nestabilní angina pectoris a pacient byl převezen do FN Olomouc.

Diagnostikován byl infarkt myokardu bez elevace úseku ST. Koronarografie ukázala subtotální stenózu distálního kmene ramus circumflexus, střední stenózu arteria coronaria dextra a 70% stenózu ramus interventricularis anterior. Echokardiograficky zjištěná ejekční frakce činila 35–40 %. Pacient byl indikován k urgentní chirurgické revaskularizaci.

Během 3,5hodinového výkonu byl implantován čtyřnásobný bypass při mimotělním oběhu (54 minut). Pacient byl za nepřetržitého monitorování životních funkcí převezen na jednotku intenzivní péče. Z důvodu hypertenze a tachykardie byla zahájena léčba glycerol-trinitrátem i. v. a pro neklid analgosedace propofolem a sufentanilem i. v. včetně bolusu midazolamu 5 mg i. v. Vzhledem k vyšším krevním ztrátám a delšímu aktivovanému koagulačnímu času byl aplikován protamin-sulfát i. v. a z důvodu hypotermie (35 °C) byla použita zahřívací deka.

Dávky sedace byly postupně snižovány a první pooperační den ráno byl pacient při plném vědomí extubován. Dostával umělou výživu v infuzi, analgetikum metamizol i. v. podle potřeby, enoxaparin a anopyrin 100 mg. Byl zahájen nácvik dýchání a pohybová rehabilitace. Z důvodu nauzey byl podán metoklopramid a večer pro psychomotorický neklid tiaprid.

Druhý pooperační den pacient přijímal bez obtíží per os, ale stěžoval si na bolesti zad. Byla použita kombinovaná analgezie přípravkem Neodolpasse i. v. Pacient inhaloval salbutamol a mesnu. Byly vytaženy drény a sheat z a. femoralis. Pacient byl převeden z trinitrátu na metoprolol (25 mg tbl. 2× denně). Na noc byl podán bromazepam.

Třetí pooperační den byl pacient přeložen na oddělení intermediární péče, kde probíhala rehabilitace za kontinuálního sledování fyziologických funkcí. Po 3 dnech byl přeložen na standardní oddělení a po 4 dnech byl v dobrém stavu propuštěn.

Tato kazuistika ukazuje na přínos použití přípravku Neodolpasse v rámci multimodálního přístupu k léčbě po komplikované koronární revaskularizaci.

(zza)

Zdroj: Barboříková V., Valášková D. Ošetřování po kardiochirurgické operaci na JIP. Sestra 2007; 17 (12): 42.
Dostupné na: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/osetrovani-po-kardiochirurgicke-operaci-na-jip-334455 [navštíveno 30. 9. 2015]

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neodolpasse snižuje spotřebu opioidů po operaci

Multimodální přístup k léčbě bolesti využívá kombinace analgetik s cílem zachovat analgetickou účinnost a snížit nežádoucí účinky a spotřebu opioidů. Neodolpasse je fixní kombinací nesteroidního antirevmatika diklofenaku a centrálního myorelaxancia orfenadrinu. U pacientů po totální artroplastice kyčelního kloubu prokázal Neodolpasse snížení spotřeby opioidních analgetik na vyžádání pacienta při zachování dostatečné analgezie.

Neodolpasse je bezpečný přípravek v krátkodobé léčbě bolesti

Neodolpasse obsahuje kombinaci známých účinných látek, a sice nesteroidního antiflogistika diklofenaku (v dávce 75 mg) a centrálního myorelaxancia orfenadrinu (v dávce 30 mg). Používá se především v léčbě kostní, kloubní a svalové bolesti, u spasmů, vertebrogenního algického syndromu a v terapii pooperační bolesti.

Neodolpasse v doporučeních pooperační léčby bolesti na klinice ARO a intenzivní medicíny

MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN MotolVšechny novinky