Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Neodolpasse v praxi: dotazníkové šetření

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 30.6.2016

Neodolpasse v praxi: dotazníkové šetření

Neodolpasse je fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu ve formě infuzního roztoku. Jedná se o synergickou kombinaci analgetika a myorelaxans, která je velmi výhodná u akutních bolestivých syndromů, například u pooperačních stavů. Zvlášť cenná je v ortopedii, kde bolest a tonus svalstva tvoří circulus vitiosus, který zhoršuje průběh pooperačního období a brání časné rehabilitaci.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních trendů v moderní léčbě bolesti je snižování spotřeby opiátů, nabízí se Neodolpasse jako možnost, jak tohoto cíle dosáhnout. Vždy se však zároveň musíme ptát: Bude to ku prospěchu pacientů i provozu zdravotnických zařízení? Za účelem zodpovězení této otázky bylo v roce 2015 provedeno dotazníkové šetření.

Neodolpasse byl podáván v monoterapii nebo kombinaci jako pooperační analgezie a na průběh a výsledek léčby byli dotazováni pacienti i jejich ošetřující lékaři. Respondentů bylo celkem 207. Jednalo se o pacienty z České a Slovenské republiky, většina z nich prodělala ortopedickou operaci. Nejčastějšími výkony byly implantace totální endoprotézy a artroskopie.

Zkoumanými parametry byly základní údaje sloužící k utvoření představy o kohortě, typ operačního výkonu, typ anestezie a její analgetická složka, dávkování Neodolpasse, intenzita bolesti před jeho aplikací a po ní, schopnost časné rehabilitace, nežádoucí účinky, subjektivní vnímání léčby a konečně spokojenost pacienta i lékaře a možnost snížit spotřebu opioidů. Bolest pacienti hodnotili na vizuální analogové škále (VAS).

Účinek Neodolpasse byl velmi dobrý v hodnocení pacientů i lékařů, 90 % respondentů ho považovalo za dobrý až výborný. Při hodnocení bolesti na škále VAS se ukázalo, že průměrná intenzita bolesti v klidu dosahovala 6 před aplikací Neodolpasse a 3 po jeho podání. Bolest v pohybu měla podobně úspěšné výsledky − 7 před aplikací Neodolpasse a 4 po ní.

Nežádoucí účinky byly při správném podávání minimální. 82 % lékařů potvrdilo, že pacienti mohli absolvovat časnou rehabilitaci. 73 % lékařů se domnívá, že Neodolpasse může výrazně snížit spotřebu opioidů na jejich oddělení. Jsou spokojeni i se způsobem podávání, pouze 1 % dotázaných jej označilo jako nepohodlný.

Zdá se tedy, že používání Neodolpasse je skutečně výhodné pro pacienty i zdravotnický personál.

(pez)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Analgezie po operaci − stále nedoceněný problém

V České republice se ročně podá více než 800 tisíc celkových a regionálních anestezií, což znamená přinejmenším stejný počet operačních výkonů spojených s určitou mírou pooperační bolesti. Strach z bolesti patří oprávněně k největším obavám pacientů, přitom je problémem vysoce preventabilním.

Léčba akutní pooperační bolesti z pohledu ortopeda

Každý z operačních výkonů je spojen s větší či menší pooperační bolestí. Bolest je subjektivní, nepříjemná empirie spojená pooperačně se skutečným akutním poškozením tkání. Nedostatečná pooperační analgezie může mít vliv na různé systémy: oběhový, dýchací, trávicí nebo imunitní. Může se vyskytnout zvýšené riziko deliria, deprese a poruch spánku včetně následně zvýšené incidence chronické pooperační bolesti. U dětí může mít nedostatečná pooperační analgezie za následek i změny chování, které mohou trvat až 1 rok.

Léčba pooperační bolesti

Akutní bolest provází každý operační výkon a její léčba je samozřejmou součástí perioperační péče o pacienty. V současné době máme k dispozici dostatek léků a analgetických postupů, aby byl tento požadavek splněn.Všechny novinky