Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba akutní pooperační bolesti − možnosti a doporučené postupy

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 4.2.2016

Léčba akutní pooperační bolesti − možnosti a doporučené postupy

Strach z pooperační bolesti patří k nejčastějším obavám chirurgických pacientů. Pooperační bolest je ale většinou velmi dobře zvládnutelná a je možné ji minimalizovat.

Úvod

Nedostatečně tlumená pooperační bolest neznamená „pouze“ zbytečné utrpení pacienta. Neléčená bolest po větším chirurgickém výkonu je spojená i s větší morbiditou a mortalitou a nežádoucími účinky na mnoho tělesných systémů (oběhový, dýchací, trávicí, imunitní, …). Pacienti jsou rovněž ohroženi rizikem rozvoje deliria, deprese a poruch spánku. V neposlední řadě může dojít ke chronifikaci akutní bolesti s výraznými dopady na následnou kvalitu života pacienta.

Základní přehled možností farmakoterapie akutní pooperační bolesti

V současné době existuje velké množství léků z různých skupin a v různých formách spolu s propracovanými doporučeními pro terapii bolesti, díky kterým je možné zajistit pacientovi po operaci dostatečný komfort.

Neopioidní analgetika

Tato skupina léků (mezi jejíž zástupce patří např. paracetamol a metamizol) je k dispozici ve více formách − parenterální, per os a rektální. Mezi jejich výhody patří to, že neovlivňují vědomí, dýchání, oběh ani hemokoagulaci. Mají pouze mírný efekt na renální funkce a bronchiální svalovinu. Účinkují dobře na bolest nízké a střední intenzity. Je možné je kombinovat s léky ze skupiny NSAID (viz níže) i opioidy.

Nesteroidní analgetika-antiflogistika neselektivní

Mohou být podávána parenterálně (diklofenak, piroxikam) nebo per os (diklofenak, piroxikam, ibuprofen, indometacin). Nepůsobí útlum vědomí ani dechu, neovlivňují oběh, dobře účinkují i na bolest se zánětlivou složkou. Mezi nežádoucí účinky patří kardio-, nefro- a gastrotoxicita. Nejsou vhodná po ORL a urologických endoskopických operacích, protože zvyšují riziko pooperačního krvácení. Jsou vhodná pro bolest nízké a střední intenzity.

Nesteroidní analgetika-antiflogistika, preferenční inhibitory COX-2 a koxiby

Tato skupina léků (do níž patří např. nimesulid, celekoxib, parekoxib) minimálně ovlivňuje hemokoagulaci. Je možno je použít i společně s velkými neuroaxiálními a regionálními blokádami.

Slabé opioidy

Zástupcem této skupiny je tramadol, jenž nezpůsobuje dechový útlum ani nesnižuje motilitu GIT. Ve srovnání se silnými opioidy způsobuje méně nauzeu. Analgetická účinnost se zřetelně zvyšuje při kombinaci s neopioidními analgetiky, zejména s paracetamolem. Je vhodným analgetikem pro jednodenní chirurgii.

Silné opioidy

Hlavní výhodou silných opioidů (např. morfin, petidin, piritramid, fentanyl, sufentanil) je účinnost i u silných bolestí. Je možné je aplikovat mnoha cestami. Vykazují však poměrně širokou škálu nežádoucích účinků (nevolnost, zvracení, dechový útlum) a při jejich použití je vždy nutné pacienta pečlivě sledovat. Je možné je kombinovat s NSAID, neopioidními analgetiky i lokálními anestetiky.

Lokální anestetika

Pooperační bolest je v některých případech možno tlumit i podáním lokálních anestetik (např. bupivakain, levobupivakain, ropivakain). V této indikaci jsou preferovány dlouhodobě působící preparáty. Výhodou lokalizované analgezie je zejména absence vedlejších systémových účinků, například nezvyšují výskyt pooperační nauzey a zvracení.

Doporučený postup pro zvládání pooperační bolesti

Léčebný plán, dávkování a způsob podání vhodné medikace se liší podle typu zákroku. Každé pracoviště má svůj vlastní protokol standardů pooperační péče. Pooperační léčba bolesti je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který je za vedení analgezie plně zodpovědný. Intenzita bolesti by měla být sestrou hodnocena a zaznamenávána minimálně 4× denně. V případě, že ordinovaná dávka analgetik účinkuje nedostatečně, by sestra měla neprodleně kontaktovat ošetřujícího lékaře, který může změnit dávkování a případně si i vyžádat konziliární vyšetření.

Bližší pohled na aktuální trendy v léčbě pooperační bolesti nabízí kreditovaný vzdělávací elektronický kurz ČLK s názvem „Léčba akutní bolesti − možnosti a způsob rozhodování“, který najdete na webu proLekare.cz na tomto odkazu: http://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/lecba-akutni-bolesti-moznosti-a-zpusob-rozhodovani-c65

(zzka)

Zdroj: Ševčík P., Málek J., Bejšovec D. a kol. Doporučené postupy diagnostiky a terapie: léčba akutní pooperační bolesti. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP 2008.
Dostupné na: http://www.akutne.cz/res/file/doporucene postupy/7_ Doporuceny postup Lecba akutni pooperacni bolesti.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání přípravku Neodolpasse v léčbě bolesti

Neodolpasse je fixní kombinace analgetik obsahující 75 mg nesteroidního antirevmatika diklofenaku a 30 mg centrálně působícího myorelaxancia orfenadrinu v jedné 250ml lahvi infuzního roztoku. Je indikován k terapii akutní bolesti a zánětu u dospělých s vertebrogenní bolestí včetně radikulární bolesti, dále s bolestí při revmatických onemocněních a rovněž u pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích.

Základy pooperační léčby bolesti

V dnešní době, kdy je trendem multimodální analgezie s využíváním algoritmů léčby bolesti pro určité operační výkony, je neléčená pooperační bolest projevem profesionální inkompetence.

Použití analgetik při bolestech zad po implantaci koronárního bypassu

Kazuistika 67letého muže, který podstoupil koronární revaskularizaci ve FN Olomouc, je příkladem použití kombinovaného analgetika Neodolpasse pro bolesti zad u pacienta na jednotce intenzivní péče.Všechny novinky