Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v terapii bolesti u muskuloskeletálních poruch v akutním pooperačním období

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 16.5.2017

Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v terapii bolesti u muskuloskeletálních poruch v akutním pooperačním období

Orfenadrin se řadí mezi centrální myorelaxancia a jeho analgetický účinek je dosažen snížením svalového tonu. V České republice se používá ve fixní kombinaci s nesteroidním antiflogistikem diklofenakem pro terapii bolesti u akutních muskuloskeletálních obtíží.

Úvod

Fixní kombinace orfenadrinu a diklofenaku je indikována k terapii akutní bolesti a zánětu u vertebrogenní bolesti (včetně radikulární bolesti), bolesti při revmatických onemocněních a pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích u jedinců starších 18 let. Kombinace těchto léčiv však byla úspěšně aplikována i v terapii pooperační bolesti po ortopedických zákrocích, například po unilatelární náhradě kyčelního kloubu nebo po artroskopických zákrocích.

Mechanismus účinku

Orfenadrin je vysoce účinné centrální myorelaxans. Působí pouze na zvýšený svalový tonus a využívá se pro mírnění bolesti vyvolané spasmem kosterního svalstva. Kromě toho má také parasympatolytické, lokálně anestetické a antihistaminové vlastnosti. Diklofenak je nesteroidní antirevmatikum s analgetickými, antiflogistickými a antipyretickými vlastnostmi. Jeho účinek spočívá v inhibici cyklooxygenázy a syntézy prostaglandinů.

Dávkování a způsob podání

Fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu je dodávaná ve formě infuzního roztoku pod obchodním názvem Neodolpasse. Infuzní roztok je určen k aplikaci do periferního žilního systému, přičemž přibližná osmolarita dosahuje 303 mOsm/l. Obvyklá denní dávka činí 250 ml infuzního roztoku, výjimečně je možné podat v jednom dni dvě dávky s minimálním odstupem 8 hodin. Infuze má být podávána po dobu 1,5−2 hodin. Doba trvání léčby má být minimalizována na co nejkratší dobu. Doba trvání léčby nemá překročit 7 dnů.

Vliv na hemodynamiku

Podle prospektivního kohortového sledování fixní kombinace orfenadrinu a diklofenaku v časném pooperačním období neovlivňuje hemokoagulaci a hemodynamiku pacientů. Toto zjištění vyplývá ze studie provedené na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Výzkumu se zúčastnilo celkem 107 pacientů, kteří byli přijati s bezprostřední potřebou umělé plicní ventilace po operacích totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, skoliózy a resekčních laparotomických výkonech na tenkém a tlustém střevě. Limitací studie je relativně malý soubor pacientů.

I přes heterogenitu zkoumaného vzorku pacientů však nedošlo po podání 250 ml Neodolpasse (délka infuze 60–90 minut) po 2 a 4 hodinách ke statisticky signifikantní změně doby potřebné pro tvorbu koagula, kinetiky srážení, pevnosti vzniklého koagula, tepové frekvence a tlaku krve. Na základě těchto zkušeností tak může být přípravek doporučen pro analgetickou terapii v akutním pooperačním období.

(holi)

Zdroje:
1. Chou R., Peterson K., Helfand M. Comparative efficacy and safety of skeletal muscle relaxants for spasticity and musculoskeletal conditions: a systematic review. J Pain Symptom Manage 2004; 28 (2): 140–175.
2. Alabama Medicaid Agency Pharmacy and Therapeutics Committee Meeting Clinical Packet. University of Massachusetts Medical School Clinical Pharmacy Services, 2016 Feb 10. Dostupné na: https://medicaid.alabama.gov/documents/4.0_Programs/4.3_Pharmacy-DME/4.3.6_PandT_Committee/4.3.6.1_PandT_Committee_Meetings/4.3.6.1.4_Meetings_2016/
4.3.6.1.4_Clinical_Packet_2-10-16.pdf

3. SPC Neodolpasse.
4. Vymazal T. Neodolpasse v časném pooperačním období neovlivňuje hemokoagulaci a hemodynamiku pacientů – prospektivní kohortové sledování. KARIM 2. LF UK a FN Motol, 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové doporučené postupy pro léčbu pooperační bolesti vypracované Americkou společností pro léčbu bolesti

U většiny pacientů, kteří podstoupí chirurgický výkon, je třeba léčit akutní pooperační bolest. Dle důkazů však méně než polovina z nich uvedla, že jim terapie poskytla adekvátní úlevu. V The Journal of Pain byla v roce 2016 publikována doporučení American Pain Society pro management pooperační bolesti dětí a dospělých.

Neodolpasse v pooperační analgezii po artroskopických zákrocích

Artroskopická operativa je často prováděna během krátké hospitalizace nebo formou takzvané jednodenní chirurgie. Mezi běžně užívaná analgetika po zákroku patří opioidy, které mohou vykazovat nepříznivé vedlejší účinky oddalující propuštění ze zdravotnického zařízení. Studie českých lékařů se soustředila na použití fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu v terapii pooperačních bolestí po artroskopických zákrocích.

Žádná změna ve využívání opioidů v pooperační léčbě

Vzhledem k aktuálně doporučovanému multimodálnímu přístupu k léčbě pooperační bolesti bez rutinního podávání opioidů (1) je přínosem znát trendy ve využívání této léčby. Americká studie provedená v letech 2009–2012 (2) hodnotila vývoj užívání opioidů, skóre spokojenosti pacientů související s bolestí a průměrného skóre bolesti během hospitalizace po kolorektální operaci.Všechny novinky