Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v infuzní terapii bolesti a svalových spasmů

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 4.10.2017

Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v infuzní terapii bolesti a svalových spasmů

Infuzní terapie je běžnou součástí strategie léčby bolestí zad. Neexistují pro ni však jednoznačná indikační kritéria ani jednoznačné doporučení ohledně složení infuzní směsi. Výsledky studií zaměřených na infuzní terapii bolestí a svalových spasmů rozebírá ve své přednášce primář Oddělení léčby bolesti FN Brno MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Infuzní terapie bolesti

Vzhledem k absenci jasných indikačních kritérií infuzní terapie bolesti jsou její složení, dávkování a důraz na tuto léčbu většinou dány pouze zvyklostmi pracoviště.

Infuzní terapie se používá při kloubní, svalové nebo kombinované muskuloskeletální bolesti a také při funkčních a reakčních spasmech. Mezi nejčastější indikace infuzní terapie bolesti patří vertebrogenní algický syndrom, periferní neuropatická bolest, komplexní regionální bolestivý syndrom, úžinové syndromy, cervikokraniální syndrom nebo chronické migrenózní stavy.

V současné době se používají dva typy infuzní terapie bolesti. První z nich obsahuje mezokain v dávce 100–200 mg, guaifenesin a nesteroidní antiflogistikum nebo metamizol. Druhou možností je přípravek Neodolpasse, který obsahuje diklofenak v dávce 75 mg a orfenadrin v dávce 30 mg. Studie sledující účinnost infuzní terapie jsou dostupné pouze pro přípravek Neodolpasse.

Výsledky studií

Orfenadrin je antagonista muskarinových a acetylcholinových receptorů, antagonista histaminových receptorů H1 a současně blokátor sodíkových kanálů. Tento vícenásobný mechanismus účinku pravděpodobně stojí za dlouhodobým spasmolytickým a analgetickým účinkem, který vede k tlumení nociceptivní a neuropatické bolesti.

Primář Hakl prezentoval výsledky 3 studií s přípravkem Neodolpasse nebo orfenadrinem. První studie zahrnovala pacienty s akutní bolestí zad a hodnotila intenzitu bolesti a délku imobilizace. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. První skupina dostávala paracetamol s orfenadrinem, druhá paracetamol s placebem. Ve skupině s orfenadrinem byla zjištěna výrazně kratší doba imobilizace (8,6 vs. 12,9 dne).

Druhá studie se věnovala pacientům s lokalizovanou periferní neuropatickou bolestí, která prokázala srovnatelný účinek 30 mg orfenadrinu a 1% kapsaicinu.

Třetí studie zahrnovala pacienty s chronickým vertebrogenním algickým syndromem. Porovnávala analgetický účinek kombinace orfenadrinu a diklofenaku s parekoxibem a paracetamolem. Z výsledků studie vyplynulo, že nejlepší analgetický efekt byl pozorován při podávání orfenadrinu a diklofenaku.

Komplexnost účinku orfenadrinu demonstroval prim. Hakl na srovnání jeho mechanismů účinků s mechanismy účinků jednotlivých složek klasických směsných infuzí (viz obr. 1). Dlouhodobost účinku orfenadrinu srovnával s délkou účinku guaifenesinu (viz obr. 2).

Obr. 1

Obr. 2

Závěr

Infuze přípravku Neodolpasse se jeví jako optimální analgetická směs, která využívá synergního účinku diklofenaku a orfenadrinu, jejichž kombinace přináší vedle dlouhodobého spasmolytického efektu i vlastní analgetický potenciál.

(holi)

Zdroje:
1. Hakl M. Neodolpasse − léčba bolestivých spasmů a bolesti (přednáška). 7. severočeské algeziologické dny, Ústí nad Labem, 31. března 2017.
2. Tervo T., Petaja L., Lepisto P. A controlled clinical trial of a muscle relaxant analgesic combination in the treatment of acute lumbago. Br J Clin Pract 1976; 30: 62−64.
3. Schaffler K., Reitmeir P., Gschanes A., Eggenreich U. Comparison of the analgesic effects of a fixed-dose combination of orphenadrine and diclofenac (Neodolpasse) with its single active ingredients diclofenac and orphenadrine: a placebo-controlled study using laser-induced somatosensory-evoked potentials from capsaicin-induced hyperalgesic human skin. Drugs R D 2005; 6(4): 189−199.
4. Wetzel L., Zadrazil M., Paternostro-Sluga T. et al. Intravenous nonopioid analgesic drugs in chronic low back pain patients on chronic opioid treatment: a crossover, randomised, double-blinded, placebo-controlled study. Eur J Anaesthesiol 2014; 31: 35–40, doi: 10.1097/EJA.0b013e328365ae28.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v terapii bolesti u muskuloskeletálních poruch v akutním pooperačním období

Orfenadrin se řadí mezi centrální myorelaxancia a jeho analgetický účinek je dosažen snížením svalového tonu. V České republice se používá ve fixní kombinaci s nesteroidním antiflogistikem diklofenakem pro terapii bolesti u akutních muskuloskeletálních obtíží.

Účinnost kombinace diklofenak/orfenadrin v terapii poruch pohybového aparátu

Infuzní roztok obsahující účinnou kombinaci nesteroidního antirevmatika diklofenaku a centrálního myorelaxans orfenadrinu je v České republice registrován pod názvem Neodolpasse. Léčivý přípravek je indikován k terapii akutní bolesti při poruchách muskuloskeletálního systému.

Nové doporučené postupy pro léčbu pooperační bolesti vypracované Americkou společností pro léčbu bolesti

U většiny pacientů, kteří podstoupí chirurgický výkon, je třeba léčit akutní pooperační bolest. Dle důkazů však méně než polovina z nich uvedla, že jim terapie poskytla adekvátní úlevu. V The Journal of Pain byla v roce 2016 publikována doporučení American Pain Society pro management pooperační bolesti dětí a dospělých.Všechny novinky