Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Zlepšení entezitidy při terapii etanerceptem u pacientů s psoriázou a psoriatickou artritidou

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 13.9.2009

Zlepšení entezitidy při terapii etanerceptem u pacientů s psoriázou a psoriatickou artritidou

Entezitida, tedy zánětlivé postižení úponů šlach, je důležitým a charakteristickým znakem psoriatické artritidy. Proto je nyní její hodnocení v klinických studiích s psoriatickou artritidou doporučováno. Vzhledem k tomu, že je entezitida klíčovou komponentou psoriatické artritidy, může být spojena s výraznějším zhoršením kvality života.

U etanerceptu, který byl schválen jak v léčbě psoriázy, tak psoriatické artritidy, byla prokázána účinnost v léčbě kloubních i kožních symptomů. Bohužel však chybějí data ohledně účinnosti etanerceptu právě na zánět šlachových úponů.

Proto nedávno proběhla randomizovaná studie, jejímž cílem bylo vymezit účinky etanerceptu na entezitidu, kvalitu života a zánět u 280 pacientů s psoriázou, psoriatickou artritidou a entezitidou. Mezi vstupní kritéria patřil věk nad 18 let, mírná až těžká forma psoriázy a psoriatické artritidy s postižením více než 10 % tělesného povrchu, mírné až těžké PGA (Physician Global Assessment) skóre psoriázy a přítomnost více než dvou oteklých nebo bolestivých kloubů.

Pacienti dostávali etanercept buď v dávce 50 mg 2× týdně, nebo 1× týdně, a to po dobu 12 týdnů. Tato část studie byla dvojitě zaslepená a po ní následovala část otevřená, kdy byl všem podáván etanercept v dávce 50 mg jednou týdně po dobu dalších 12 týdnů.

Výstupním bodem bylo procentuální zhodnocení pacientů, kteří neměli žádnou entezitidu a u kterých došlo ke zlepšení entezitidy na nejméně jednom místě ze 4 hodnocených šlachových úponů, a to ve 12. a 24. týdnu. Hodnocenými místy úponů šlach byly obě Achillovy šlachy a oba úpony plantární fascie. Dalšími hodnocenými parametry pak byly CRP a tzv. DLQI (Dermatology Life Quality Index).

U obou skupin pacientů bylo prokázáno srovnatelné zlepšení entezitidy a hladiny CRP ve 12. týdnu, které přetrvávalo až do 24. týdne. Klinicky významné změny byly pozorovány u DLQI skóre, a to opět u obou skupin pacientů a obdobně ve 12. i 24. týdnu.

(pes)

Zdroj: B. Kirkham, Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl 3): 655

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genotoxické riziko a buněčný stres při Goeckermanově terapii psoriázy u dětských pacientů

Goeckermanova metoda (GM) reprezentuje lokální terapii psoriázy a zahrnuje topickou aplikaci černouhelného dehtu na kůži (obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky) a expozici UV záření.

Přirozený průběh radiografické progrese u ankylozující spondylitidy

Ankylozující spondylitida (AS) je poměrně častá chronická zánětlivá revmatická choroba, která postihuje axiální skelet, a to dokonce již v mladém věku.

Biologická léčba u pacientů s psoriázou

Cílem níže popisované studie bylo srovnat podíly pacientů opouštějících předčasně studie („úmrtnost“) pro různé druhy biologické terapie v klíčových klinických studiích za účelem zhodnocení a srovnání dodržování léčby pacienty i při jejím dlouhodobém užívání.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy