Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Predikce nonrespondérů k léčbě metotrexátem u pacientů s juvenilní idiopatickou revmatitidou

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 16.9.2012

Predikce nonrespondérů k léčbě metotrexátem u pacientů s juvenilní idiopatickou revmatitidou

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je jedno z nejčastějších chronických revmatických onemocnění v dětství, jehož prevalence se pohybuje mezi 16 a 159 případy/100 000 osob. Při léčbě JIA patří metotrexát (MTX) mezi základní chorobu modifikující antirevmatické léky s účinností udávanou mezi 30 a 70 % v závislosti na podtypu JIA. Pacienti, kteří nereagují či pouze částečně reagují na terapii MTX, jsou dále léčeni biologickou léčbou: inhibitory tumor nekrotického faktoru α (TNFα), blokátory receptoru interleukinu 1 (IL-1) nebo samotným blokátorem interleukinu 6 (IL-6) či v kombinaci s MTX. Tento postup je v souladu s nutností časné efektivní terapie JIA, která je nezbytná k prevenci ireverzibilních kloubních destrukcí či dlouhodobé invalidizace. Vysoká účinnost této léčby vede k tendenci jejího časného nasazení, aniž by bylo známo, jak by pacienti reagovali na monoterapii MTX. U pacientů s pozitivní odpovědí na monoterapii MTX by zahájení kombinované biologické léčby nebylo nezbytné. Při rozhodování o zahájení biologické léčby je nutné zvážit i její potenciální dlouhodobé nežádoucí účinky na rozvoj autoimunitních procesů (např. zánětlivé onemocnění střev).

Zásadní otázkou v načasování správné terapie zůstává predikce tzv. nonrespondérů-pacientů s diagnózou JIA k terapii MTX. Model pro předpověď účinnosti terapie MTX byl již vytvořen pro léčbu revmatoidní artritidy. Cílem práce nizozemských autorů bylo vytvořit na základě klinických a genetických faktorů podobný model pro pacienty s JIA.

U skupiny 183 pacientů byly před začátkem MTX léčby určeny klinické proměnné (pohlaví, podtypy JIA, pozitivita ANA a RF, věk při nástupu nemoci, věk při zahájení terapie, celkové fyzikální vyšetření, sedimentace erytrocytů). Dále byl u těchto pacientů vytvořen soubor genetických proměnných, který zahrnoval 18 jednonukleotidových polyformismů (single nucleotide polymorphisms – SNPs). Zvolené SNPs se buď podílejí na metabolismu MTX, či mají zdokumentovaný funkční efekt nebo vysokou frekvenci v genomu. Stanovení tzv. nonrespondérů na léčbu MTX po 1 roce terapie bylo provedeno podle kritérií Americké revmatologické pediatrické společnosti (ACR70). Predikční model byl ověřen u další skupiny 104 pacientů s JIA.

Predikční model zahrnoval následující proměnné: sedimentaci erytrocytů a jednonukletidové polymorfismy v genech kódujících reduktázu methioninsyntázy, multilékovou rezistenci 1 (MDR-1/ABCB1), protein 1 multilékové rezistence (MRP-1/ABCC1) a proton-coupled folátový transportér (PCFT). Predikční model byl transformován do škály celkového rizika (hodnoty 0–11). Na hladině cut-off ≥ 3 byla senzitivita 78 %, specificita 49 %, pozitivní předpovědní hodnota 83 % a negativní předpovědní hodnota 41 %.

Autoři předpokládají, že tento predikční model by mohl být užitečný klinikům při vyhledávání nonrespondérů na monoterapii MTX a tím k další individualizaci terapie pacientů s JIA.

(moa)

Zdroj: Bulatovic M. et al. Prediction of clinical non-response to methotrexate treatment in juvenile idiopathic arthritis. Ann Rheum Dis 2012 May 10. [Epub ahead of print]; doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200942.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pokroky v hodnocení a klasifikaci chronických zánětlivých onemocnění

Revmatologie zahrnuje 200 různých nemocí. Nezánětlivá onemocnění, jako je osteoartritida, jsou mnohem častější než zánětlivá onemocnění a často mají i lepší prognózu. Okolo 5 % populace však trpí chronickými zánětlivými onemocněními.

Variace genu CD6 a syntaxin vážícího proteinu 6 v odpovědi na inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa u dánských pacientů s revmatoidní artritidou

Léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) výrazně zlepšila léčbu pacientů s revmatoidní artritidou, ačkoli nejméně 30 % pacientů na tuto léčbu neodpovídá.

Možnosti screeningu příznaků revmatoidní artritidy zdravotníky první linie

Muskuloskeletární test GALS je vyšetření užívané lékaři a zdravotníky k detekci lokomotorických abnormalit a funkčního postižení. Vztahuje se k vyšetření chůze, horních končetin, dolních končetin a páteře. Kanadští lékaři z Hamiltonu hodnotili senzitivitu a specificitu tohoto vyšetření pro screening příznaků revmatoidní artritidy (RA).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy