Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Predikce nonrespondérů k léčbě metotrexátem u pacientů s juvenilní idiopatickou revmatitidou

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 16.9.2012

Predikce nonrespondérů k léčbě metotrexátem u pacientů s juvenilní idiopatickou revmatitidou

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je jedno z nejčastějších chronických revmatických onemocnění v dětství, jehož prevalence se pohybuje mezi 16 a 159 případy/100 000 osob. Při léčbě JIA patří metotrexát (MTX) mezi základní chorobu modifikující antirevmatické léky s účinností udávanou mezi 30 a 70 % v závislosti na podtypu JIA. Pacienti, kteří nereagují či pouze částečně reagují na terapii MTX, jsou dále léčeni biologickou léčbou: inhibitory tumor nekrotického faktoru α (TNFα), blokátory receptoru interleukinu 1 (IL-1) nebo samotným blokátorem interleukinu 6 (IL-6) či v kombinaci s MTX. Tento postup je v souladu s nutností časné efektivní terapie JIA, která je nezbytná k prevenci ireverzibilních kloubních destrukcí či dlouhodobé invalidizace. Vysoká účinnost této léčby vede k tendenci jejího časného nasazení, aniž by bylo známo, jak by pacienti reagovali na monoterapii MTX. U pacientů s pozitivní odpovědí na monoterapii MTX by zahájení kombinované biologické léčby nebylo nezbytné. Při rozhodování o zahájení biologické léčby je nutné zvážit i její potenciální dlouhodobé nežádoucí účinky na rozvoj autoimunitních procesů (např. zánětlivé onemocnění střev).

Zásadní otázkou v načasování správné terapie zůstává predikce tzv. nonrespondérů-pacientů s diagnózou JIA k terapii MTX. Model pro předpověď účinnosti terapie MTX byl již vytvořen pro léčbu revmatoidní artritidy. Cílem práce nizozemských autorů bylo vytvořit na základě klinických a genetických faktorů podobný model pro pacienty s JIA.

U skupiny 183 pacientů byly před začátkem MTX léčby určeny klinické proměnné (pohlaví, podtypy JIA, pozitivita ANA a RF, věk při nástupu nemoci, věk při zahájení terapie, celkové fyzikální vyšetření, sedimentace erytrocytů). Dále byl u těchto pacientů vytvořen soubor genetických proměnných, který zahrnoval 18 jednonukleotidových polyformismů (single nucleotide polymorphisms – SNPs). Zvolené SNPs se buď podílejí na metabolismu MTX, či mají zdokumentovaný funkční efekt nebo vysokou frekvenci v genomu. Stanovení tzv. nonrespondérů na léčbu MTX po 1 roce terapie bylo provedeno podle kritérií Americké revmatologické pediatrické společnosti (ACR70). Predikční model byl ověřen u další skupiny 104 pacientů s JIA.

Predikční model zahrnoval následující proměnné: sedimentaci erytrocytů a jednonukletidové polymorfismy v genech kódujících reduktázu methioninsyntázy, multilékovou rezistenci 1 (MDR-1/ABCB1), protein 1 multilékové rezistence (MRP-1/ABCC1) a proton-coupled folátový transportér (PCFT). Predikční model byl transformován do škály celkového rizika (hodnoty 0–11). Na hladině cut-off ≥ 3 byla senzitivita 78 %, specificita 49 %, pozitivní předpovědní hodnota 83 % a negativní předpovědní hodnota 41 %.

Autoři předpokládají, že tento predikční model by mohl být užitečný klinikům při vyhledávání nonrespondérů na monoterapii MTX a tím k další individualizaci terapie pacientů s JIA.

(moa)

Zdroj: Bulatovic M. et al. Prediction of clinical non-response to methotrexate treatment in juvenile idiopathic arthritis. Ann Rheum Dis 2012 May 10. [Epub ahead of print]; doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200942.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pokroky v hodnocení a klasifikaci chronických zánětlivých onemocnění

Revmatologie zahrnuje 200 různých nemocí. Nezánětlivá onemocnění, jako je osteoartritida, jsou mnohem častější než zánětlivá onemocnění a často mají i lepší prognózu. Okolo 5 % populace však trpí chronickými zánětlivými onemocněními.

Variace genu CD6 a syntaxin vážícího proteinu 6 v odpovědi na inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa u dánských pacientů s revmatoidní artritidou

Léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) výrazně zlepšila léčbu pacientů s revmatoidní artritidou, ačkoli nejméně 30 % pacientů na tuto léčbu neodpovídá.

Možnosti screeningu příznaků revmatoidní artritidy zdravotníky první linie

Muskuloskeletární test GALS je vyšetření užívané lékaři a zdravotníky k detekci lokomotorických abnormalit a funkčního postižení. Vztahuje se k vyšetření chůze, horních končetin, dolních končetin a páteře. Kanadští lékaři z Hamiltonu hodnotili senzitivitu a specificitu tohoto vyšetření pro screening příznaků revmatoidní artritidy (RA).Všechny novinky

Odborné centrum

 

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy