Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Podávání statinů u revmatoidní artritidy a osteoartritidy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 2.4.2012

Podávání statinů u revmatoidní artritidy a osteoartritidy

Publikovaná studie se zabývá efektivitou podávání statinů na celkový cholesterol, kardiovaskulární onemocnění a celkovou mortalitu u revmatoidní artritidy a osteoartritidy.

Revmatoidní artritida (RA) je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Stanovení všech příčin tohoto vztahu je ale problematické, protože existuje mnoho faktorů spojených s RA, které se na vzniku kardiovaskulárních nemocí mohou podílet. Jde zejména o zánětlivou aktivitu, imunitními komplexy zprostředkované poškození cév, vliv medikace na vaskulární zdraví, abnormální hladiny cholesterolu a další rizikové faktory související se životním stylem. Přestože se předpokládá, že ovlivněním rizikových faktorů (jako např. podáváním statinů s cílem snížit celkový cholesterol) by mělo dojít ke zlepšení kardiovaskulárního zdraví pacientů s RA i osteoartritidou (OA), existuje překvapivě málo studií, které by se tomuto tématu věnovaly.

U pacientů s revmatoidní artritidou a osteoartritidou lze vypozorovat stoupající prevalenci hypercholesterolemie. Cílem studie skotských autorů bylo posoudit efektivitu podávání statinů na hladinu celkového cholesterolu, kardiovaskulární morbiditu a celkovou mortalitu u pacientů s OA nebo RA.

Metody:

Retrospektivní kohortová studie byla provedena na základě záznamů ve zdravotnické databázi ve skotském Tayside. Celkem bylo do studie zařazeno 2 024 pacientů s OA nebo RA, kterým byla v průběhu let 1993–2007 minimálně dvakrát změřena hladina celkového cholesterolu. Byli rozděleni do dvou kategorií podle toho, zda jim byly podávány statiny, či nikoliv. Sledována byla především změna hladiny celkového cholesterolu, kardiovaskulární příhody a celková mortalita.

Výsledky:

Hladina celkového cholesterolu poklesla u pacientů s OA, kteří užívali statiny, o 15 % u jedinců bez kardiovaskulární anamnézy (primární prevence, n = 1 269) a o 7 % u jedinců s kardiovaskulární příhodou v anamnéze (sekundární prevence, n = 247). Obdobně došlo k poklesu celkového cholesterolu u pacientů s RA o 16 % (n = 430) a o 15 % (n = 78). V primární prevenci bylo užívání statinů spojeno s poklesem kardiovaskulárních příhod a celkové mortality u RA a také celkové mortality u OA. Statiny ale nebyly u pacientů s RA ani OA spojeny se sníženým rizikem kardiovaskulárních příhod nebo celkové mortality v sekundární prevenci.

Závěr:

Podávání statinů vedlo ke snížení hladiny celkového cholesterolu mezi 7% a 16% u pacientů s OA nebo RA. Podávání statinů v primární prevenci bylo spojeno se snížením incidence kardiovaskulárních příhod a mortality u RA a také celkové mortality u OA.

(hak)

Zdroj: Sheng X. et al.: Effectiveness of Statins on Total Cholesterol and Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality in Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis. J Rheumatol. 2012; 39: 32–40; doi: 10.3899/jrheum.110318

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání účinnosti a bezpečnosti blokátorů TNF v léčbě revmatoidní artritidy

Nepřímé porovnání účinnosti a bezpečnosti pěti blokátorů TNF ukázalo srovnatelnou účinnost všech přípravků v léčbě revmatoidní artritidy (RA) a nejpříznivější bezpečnostní profil u etanerceptu.

Snížení přímých i nepřímých nákladů spojených se zdravotní péčí u pacientů s AS léčených etanerceptem

Klinické benefity vyplývající z terapie etanerceptem (ETN) u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS) jsou již obecně známé a byly potvrzeny několika studiemi.

Vliv léčby etanerceptem na kvalitu života u pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a psoriázou

Američtí vědci porovnávali se zdravím související kvalitu života (health-related quality of life, HRQoL) před léčbou etanerceptem u pacientů se středně těžkou až těžkou formou revmatoidní artritidy (RA), psoriatické artritidy (PsA) a psoriázy a po ní.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy