Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Klinická účinnost a výsledek léčby hodnotitelný pomocí zobrazovacích metod u rané radiologicky němé axiální spondylartritidy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 12.12.2016

Klinická účinnost a výsledek léčby hodnotitelný pomocí zobrazovacích metod u rané radiologicky němé axiální spondylartritidy

Observační studie EMBARK již po řadu měsíců přináší zajímavé výsledky. Podívejte se na obsah posteru prezentovaného na poslední konferenci American College of Rheumatology v San Francisku, který popisuje zkušenosti s léčbou rané axiální spondylartritidy.

Metodika studie

V multifázické randomizované kontrolované studii EMBARK byly hodnoceny symptomy a MRI známky zánětu u pacientů s ranou aktivní a radiologicky němou axiální spondylartritidou. Probandy byli pacienti, kteří splnili kritéria Mezinárodní společnosti pro spondylartritidu (ASAS) pro stanovení diagnózy spondylartritidy, ale nikoliv modifikovaná newyorská radiologická kritéria a kteří neodpovídali na léčbu dvěma nebo více NSAID.

V prvních 12 týdnech dostali ve dvojitě zaslepeném režimu 50 mg etanerceptu za týden nebo placebo, následně pak byli všichni pacienti léčeni 50 mg etanerceptu týdně až do 104. týdne. Všichni účastníci přitom pokračovali v užívání NSAID. Jejich klinický stav byl hodnocen pomocí systémů ASAS, ASDAS (hsCRP), BASDAI a BASFI. Pro hodnocení stavu sakroiliakálních kloubů a stupně zánětu páteře na MRI bylo využito skórování SPARCC.

Výsledky studie 

Obě fáze studie dokončilo 169 pacientů (etanercept/etanercept n = 83, placebo/etanercept n = 86). Z nich dosáhlo po první fázi léčebné odpovědi (ASAS40) 33 % probandů ve skupině etanerceptu a 15 % ve skupině placeba. Na konci otevřené fáze dosáhlo ASAS40 49 % pacientů léčených etanerceptem a 51 % pacientů s placebem. V tuto dobu byla hodnocena i ASDAS remise, které dosáhlo 51 % pacientů léčených etanerceptem a 58 % účastníků v placebové skupině.

Významně větší redukce skóre SPARCC na MRI sakroiliakálních kloubů a páteře byla po 12 týdnech zaznamenána ve skupině etanerceptu (–3,8 vs. –0,8; p < 0,001; –2,1 vs. –1,2; p < 0,05). Po 104 týdnech se skóre snížila následovně: –5,4 a –3,5 (sakroiliakální klouby) a –1,9 a –0,8 (páteř) u pacientů užívajících etanercept/etanercept a placebo/etanercept. Za celou dobu byly nežádoucí účinky zaznamenány u 8 % pacientů léčených etanerceptem a 7 % pacientů s placebem, přičemž nebyly zaznamenány žádné nové nežádoucí účinky. 

 

Průměrný rozdíl ve skupinách během týdnů 1−12 (dvojitě zaslepená fáze)

Průměrný rozdíl během týdnů 1−104 (obě fáze)

 

etanercept

placebo etanercept/etanercept placebo/etanercept
ASDAS-hsCRP 3,0 (0,9) / –1,1 (0,1) 3,0 (1,0) / –0,5 (0,1) –1,6 (0,1) –1,7 (0,1)
BASDAI 6,0 (1,8) / –2,0 (0,3) 6,0 (1,9) / –1,3 (0,3) –3,4 (0,2) –3,9 (0,2)
BASFI 4,2 (2,5) / –1,4 (0,2) 3,9 (2,5) / –0,8 (0,2) –2,4 (0,2)  –2,4 (0,2)
SPARCC SI klouby 8,0 (9,7) / –3,8 (0,7) 7,7 (10,1)/ –0,8 (0,6) –5,4 (1,0) –3,5 (0,8)
SPARCC páteř 4,7 (7,1) / –2,1 (0,5) 3,5 (5,6) / –1,2 (0,5) –1,9 (0,8) –0,8 (0,4)

 

Závěr

Tyto výsledky vypovídají o tom, že pacienti s ranou radiologicky němou spondylartritidou a neadekvátní odpovědí na NSAID zaznamenali významné zlepšení jak v klinických, tak i radiologických parametrech a toto zlepšení si udrželi po dobu 104 týdnů léčby etanerceptem.

(pez)

Zdroj: Dougados M. et al. Clinical and imaging efficacy of etanercept in early non-radiographic axial spondyloarthritis: 104-week treatment results. Abstract n. 713. ACR/ARHP Annual Meeting 2015 Nov 8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky léčby etanerceptem a methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou nejsou závislé na dávce methotrexátu

Recentně publikovaná práce ukazuje, že etanercept použitý v kombinované léčbě středně těžké a těžké revmatoidní artritidy umožňuje snížit dávky současně podávaného methotrexátu. Efektivita léčby zůstává zachována a kvalita života pacientů může být zlepšena.

Jaká je adherence k biologické terapii u pacientů s revmatickými chorobami?

Španělští autoři na základě publikovaných studií zjišťovali, jaká je adherence k biologické terapii u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), spondylartritidou (SpA) a psoriatickou artritidou (PsA).

Etanercept u pacientů s psoriázou nereagujících na terapii adalimumabem či infliximabem

Antagonisté tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) se používají k léčbě středně těžkých až těžkých případů psoriázy. Nicméně část pacientů na terapii infliximabem či adalimumabem primárně nereaguje nebo u nich dojde k selhání léčebné odpovědi. Z výsledků studie kanadských vědců vyplývá, že v této situaci může být efektivní terapie etanerceptem.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy