Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Inhibitory TNF v léčbě ankylozující spondylitidy: účinnost a doba setrvání na léčbě

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 5.11.2017

Inhibitory TNF v léčbě ankylozující spondylitidy: účinnost a doba setrvání na léčbě

Jestliže není u pacientů se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou dosaženo adekvátní odpovědi pomocí konvenční léčby, je indikováno podávání inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Finská studie hodnotila kromě účinnosti inhibitorů TNF a doby setrvání na léčbě také možný vliv současně podávaných konvenčních chorobu modifikujících léků (cDMARDs).

Úvod

Účinnost podávání inhibitorů TNF-α v léčbě ankylozující spondylitidy byla potvrzena řadou randomizovaných klinických hodnocení (RCT). Výsledky takovýchto studií se však vlivem přísných vstupních kritérií a krátké době trvání RCT mohou lišit od reálné praxe. Do prospektivní kohortové studie byli zařazeni pacienti z Finského národního registru pro biologickou léčbu (ROB-FIN − The National Register for Biologic Treatment in Finland), který již od roku 1999 monitoruje dlouhodobou účinnost a bezpečnost biologických léčiv v terapii revmatických onemocnění.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 543 pacientů s ankylozující spondylitidou, u kterých bylo v letech 2004–2011 zahájeno podávání etanerceptu, adalimumabu či infliximabu. V průběhu sledování bylo 123 z nich převedeno na druhý inhibitor TNF. Odpověď na léčbu byla definována jako zlepšení BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) po 6 měsících o 50 % (nebo 20 mm) v porovnání se vstupní hodnotou.

Výsledky

25 % pacientů léčených prvním a 28 % pacientů léčených druhým inhibitorem TNF ukončilo léčbu během 24 měsíců od zahájení terapie. Odpovědi dle BASDAI bylo po 6 měsících léčby dosaženo u 52 % pacientů léčených prvním a u 25 % pacientů léčených druhým inhibitorem TNF. Při podávání etanerceptu (poměr rizik [HR] 0,42; 95% CI 0,29–0,62) a adalimumabu (HR 0,48; 95% CI 0,30–0,77) bylo zjištěno delší setrvání na léčbě než u infliximabu. Některou látku ze skupiny cDMARDs užívalo 78 % pacientů zahajujících léčbu prvním a 67 % pacientů zahajujících léčbu druhým inhibitorem TNF. Současné užívání sulfasalazinu snižovalo riziko ukončení léčby inhibitory TNF (HR 0,70; 95% CI 0,49–0,99).

Závěr

Inhibitory TNF etanercept, adalimumab a infliximab jsou v léčbě ankylozující spondylitidy stejně účinné. Podávání etanerceptu a adalimumabu je však spojeno s delším setrváním na léčbě, které může být dále zlepšeno současným podáváním sulfasalazinu.

(blu)

Zdroj: Heinonen A. V., Aaltonen K. J, Joensuu J. T. et al. Effectiveness and drug survival of TNF inhibitors in the treatment of ankylosing spondylitis: a prospective cohort study. J Rheumatol 2015; 42 (12): 2339–2346, doi: 10.3899/jrheum.150389.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Převádění pacientů na cílené léčbě z inovativních léčiv na biosimilars – švédská zkušenost

Na výročním kongresu Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), který proběhl v červnu 2017 v Madridu, byly prezentovány předběžné výsledky studie, která sledovala průběh převádění revmatologických pacientů z inovativní cílené léčby na biosimilars po uvedení biosimilárního etanerceptu na švédský trh.

Účinnost etanerceptu v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy v populaci střední a východní Evropy

Charakteristiky nemocných s psoriázou se mohou mezi jednotlivými státy významně lišit. Proto se skupina revmatologů ze Srbska, Polska, Maďarska a Česka rozhodla analyzovat zvlášť podskupinu Středoevropanů a Východoevropanů, kteří se účastnili klinické studie PRESTA.

Čemu dává pacient přednost při výběru chorobu modifikující léčby?

U revmatoidní artritidy existuje řada možností chorobu modifikující léčby. Lékaři mají svá jasně daná kritéria a guidelines, podle kterých nejvhodnější terapeutický postup volí. V ideálním případě by ale při výběru léčby měl aktivní roli hrát i pacient. Čemu dávají pacienti přednost a podle čeho se rozhodují?Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy