Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Imunogenicita anti-TNF léčiv může mít dopad na jejich farmakokinetiku i účinnost

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 23.11.2017

Imunogenicita anti-TNF léčiv může mít dopad na jejich farmakokinetiku i účinnost

Přítomnost protilátek proti léčivu proteinové povahy může způsobit pokles jeho sérové koncentrace až na subterapeutickou úroveň a zároveň zvyšuje riziko nežádoucích účinků zprostředkovaných imunitními reakcemi. Observační klinická studie se zaměřila právě na výskyt a následky výskytu protilátek proti anti-TNF léčivům v podmínkách běžné revmatologické praxe. U pacientů léčených etanerceptem nebyla – na rozdíl od jiných léčiv – prokázána tvorba protilátek.

Cíle klinického hodnocení

Hlavním cílem mezinárodní neintervenční průřezové studie bylo zhodnotit výskyt protilátek proti léčivu (ADA − anti-drug antibodies) u nemocných s revmatoidní artritidou, kteří byli léčeni anti-TNF terapií. Dalším cílem potom bylo hledání souvislosti mezi výskytem ADA a sérovou koncentrací léčiv, jejich účinností a klinickými výsledky udávanými pacientem.

Sledované parametry

Do klinického hodnocení byli zařazeni dospělí nemocní léčení nepřetržitě po dobu 6‒24 měsíců etanerceptem (ETN), adalimumabem (ADL) nebo infliximabem (IFX). Sérová koncentrace léčiva (tzv. trough koncentrace, tj. nejnižší koncentrace dosažená před podáním další dávky) a koncentrace ADA byly měřeny vždy ≤ 2 dny před plánovaným podáním další dávky. Účinnost byla hodnocena pomocí skóre DAS28 (Disease Activity Score 28) a dále na základě sledování incidence remisí a stavu nízké aktivity onemocnění (LDA – low disease acitivity). Z nežádoucích příhod byly sledovány reakce v místě podání, sérová nemoc a tromboembolické příhody.

Pacientská populace

Celkem 595 sledovaných nemocných bylo léčeno ETN (n = 200), ADL (n = 199) a IFX (n = 196), přičemž základní demografické ukazatele byly ve všech 3 skupinách podobné. Průměrná délka terapie činila 14,6 měsíce u ETN, 13,5 měsíce u ADL a 13,1 měsíce u IFX.

Výsledky observace

Výskyt ADA

Pozitivita ADA byla potvrzena pouze u nemocných léčených ADL (31,2 %) a IFX (17,4 %). Současné užívání methotrexátu nemělo statisticky signifikantní vliv na přítomnost ADA.

Vliv ADA na farmakokinetiku léčiv

Pacienti s pozitivitou výskytu ADA měli oproti pacientům s negativitou výrazně nižší průměrné sérové trough koncentrace příslušných cílených léčiv, a to o 80,5 % u ADA (p < 0,0001) a o 98,0 % u IFX (p = 0,0003).

Vliv ADA na účinnost léčiv

Jak u ADL, tak u IFX byly nalezeny statisticky signifikantní rozdíly v hodnotě CRP a sedimentace erytrocytů mezi skupinami s pozitivitou a negativitou ADA. Zjištěna byla také pozitivní korelace titru ADA s hodnotami CRP (p < 0,0001 pro ADL; p = 0,0001 pro IFX) a sedimentace (p = 0,0124 pro ADL; p = 0,0001 pro IFX). V případě ADL pak nižší trough koncentrace léčiva signifikantně korelovala s horšími výsledky jednotlivých součástí klinického skóre DAS28 a rovněž s horšími výsledky hodnocení kvality života měřené pomocí dotazníku HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index).

V souhrnné analýze dat pacientů léčených všemi 3 cílenými léčivy se prokázalo, že remise nastala častěji u pacientů s negativitou ADA (46,7 vs. 30,9 %; p = 0,0046). Vliv ADA na incidenci LDA nebyl potvrzen.

Nežádoucí příhody

Incidence sledovaných nežádoucích příhod byla nízká. Nejčastější příhoda, reakce v místě vpichu, se vyskytla u 17 nemocných léčených ETN a u 10 nemocných léčených ADL. Infuzní reakce byla zaznamenána u 4 pacientů léčených IFX. Nepodařilo se zjistit žádnou souvislost mezi pozitivitou ADA a výskytem sledovaných nežádoucích příhod.

Závěr

V této observační klinické studii nebyla pozorována tvorba protilátek proti etanerceptu, což je v souladu s předchozími poznatky o struktuře a nižší imunogenicitě této molekuly. Studie rovněž naznačuje, že pokles sérové koncentrace léčiv v důsledku ADA může být spojen s horšími klinickými výsledky léčby i horší kvalitou života nemocného. Pro přesnější posouzení vlivu ADA na účinnost cílené anti-TNF terapie však bude třeba provést ještě další, longitudinální hodnocení.

(jam)

Zdroj: Moots R. J., Xavier R. M., Mok C. C. et al. The impact of anti-drug antibodies on drug concentrations and clinical outcomes in rheumatoid arthritis patients treated with adalimumab, etanercept, or infliximab: results from a multinational, real-world clinical practice, non-interventional study. PLoS One 2017; 12 (4): e0175207, doi: 10.1371/journal.pone.0175207.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Včasná léčba spondylartritidy není chiméra!

O včasné léčbě neradiografické spondylartritidy se mluví velmi často, ale má léčba opravdu takové výsledky, jaké si od ní slibujeme?

Inhibitory TNF v léčbě ankylozující spondylitidy: účinnost a doba setrvání na léčbě

Jestliže není u pacientů se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou dosaženo adekvátní odpovědi pomocí konvenční léčby, je indikováno podávání inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Finská studie hodnotila kromě účinnosti inhibitorů TNF a doby setrvání na léčbě také možný vliv současně podávaných konvenčních chorobu modifikujících léků (cDMARDs).

Převádění pacientů na cílené léčbě z inovativních léčiv na biosimilars – švédská zkušenost

Na výročním kongresu Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), který proběhl v červnu 2017 v Madridu, byly prezentovány předběžné výsledky studie, která sledovala průběh převádění revmatologických pacientů z inovativní cílené léčby na biosimilars po uvedení biosimilárního etanerceptu na švédský trh.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy