Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Dyslipidemie, statiny a revmatoidní artritida

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 9.6.2009

Dyslipidemie, statiny a revmatoidní artritida

U pacientů s revmatoidní artritidou je zvýšená kardiovaskulární morbidita i mortalita. Existuje stále se zvyšující množství důkazů, že se jedná nejen o důsledek zánětlivého procesu v organismu, ale také o důsledek vyšší prevalence typických kardiovaskulárních rizikových faktorů, jako je dyslipidemie, u těchto pacientů.

Dyslipidemie je definována jako zvýšení hladiny celkového cholesterolu a/nebo triglyceridů a/nebo snížení hladiny HDL (high-density lipoprotein) ve srovnání s kontrolními subjekty.

U pacientů s revmatoidní artritidou (RA) ke změnám v lipidogramu pravděpodobně dochází v souvislosti s uvolněním zánětlivých cytokinů (TNF-α, interleukinu-1, 6) do systémové cirkulace. To vede k proaterogennímu stavu s inzulinovou rezistencí, aktivací endoteliálních buněk a hyperkoagulací.

V rámci RA je dyslipidemie závislá na aktivitě choroby. Vyšší aktivita choroby je spojena s nízkými hladinami celkového cholesterolu a ještě více redukovanými hladinami HDL, což následně vede ke zvýšení aterogenního indexu. Navíc se zdá, že dyslipidemie existuje již v časné fázi RA, a otázkou je, zda tento fenomén nestartuje již v preklinické fázi. Z toho důvodu bylo cílem jedné ze současných studií prozkoumat lipidový profil a jeho vztah k zánětu a sérologickým markerům, to vše u pacientů, u nichž se později vyvinula RA.

Lipidový profil byl stanoven z 1 078 krevních vzorků od 79 subjektů s posléze rozvinutou RA. Tyto vzorky byly srovnávány s 1 071 zdravými kontrolami. U budoucích revmatiků byla zastižena o 4 % vyšší hladina cholesterolu, o 9 % nižší hladina HDL a o 17 % vyšší hladina triglyceridů, a to minimálně 10 let před nástupem symptomů RA.

Ačkoliv jsou rozdíly v hodnotách lipidů malé, mohou mít klinický význam, obzvlášť ve světle ostatních studií. Například v placebem kontrolované studii s fibráty měli pacienti léčení fibráty o více než 20 % nižší riziko kardiovaskulárního postižení.

Z literatury je zřejmé, že statiny hrají roli v ovlivnění RA nezávisle na své schopnosti snižovat cholesterol. Nyní se navíc zdá, že tyto léky mohou zabránit rozvoji RA, nebo jej alespoň zpomalit. Výzvou je převést tento preventivní efekt statinů do klinické praxe.

Posledních několik let se vedou debaty, zda by lék kombinující aspirin, statin, snižující cholesterol, a inhibitor ACE s thiazidem, snižující krevní tlak, neměli užívat všichni pacienti ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku. Zatím však byly zahájeny teprve první mezinárodní placebem kontrolované studie.

(pes)

Zdroj: Ann Rheum Dis 2009; 68: 453–455, doi: 10.1136/ard.2008.104497

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Co přináší kardiovaskulární onemocnění a deprese při revmatoidní artritidě?

Revmatoidní artritidu (RA) doprovázejí častěji než v běžné populaci kardiovaskulární choroby. Pacientům s tímto chronickým zánětlivým onemocněním se nevyhýbá ani deprese.

Pacienti se středně závažnou formou revmatoidní artritidy léčení etanerceptem dosahují lepšího klinického stavu než pacienti s těžkou formou.

Cílem popisované studie bylo srovnat pomocí klinických a radiologických změn účinnost podávání etanerceptu (ETN), a to buď samotného, nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX) u středně těžké a těžké formy revmatoidní artritidy (RA).

Užití etanerceptu při léčbě psoriázy u dětských pacientů

Biologikum etanercept (inhibitor tumor nekrotizujícího faktoru-α) je využíváno k léčbě psoriázy dospělých. V lednu 2008 byla v odborném časopise The New England Journal of Medicine publikována studie pojednávající o využití tohoto preparátu také při léčbě dětské populace.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy