Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Anti-TNF terapie nezvyšuje riziko reaktivace herpes zoster

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 25.4.2013

Anti-TNF terapie nezvyšuje riziko reaktivace herpes zoster

Reaktivace herpes zoster ve větší míře postihuje pacienty s revmatoidní artritidou (RA). Není přitom zcela jasné, zda k této reaktivaci nepřispívá léčba namířená proti tumor nekrotizujícímu faktoru (TNF). Proto autoři studie, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny, systematicky porovnali riziko infekce herpes zoster u pacientů, kteří nově započali terapii inhibitory TNF, oproti skupině léčené tzv. chorobu modifikujícími léky (DMARDs, z angl. disease modifying anti-rheumatic agents).

Data o incidenci herpes zoster byla shromážděna u pacientů s RA, zánětlivým onemocněním střev, psoriázou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou, kteří mezi lety 1998 a 2007 započali léčbu inhibitory TNF (n = 33 324) nebo DMARD (n = 25 742). U těchto kohort, shromážděných v USA v rámci široké multicentrické spolupráce, byl následně použit Coxův regresní model pro porovnání incidence herpes zoster mezi skupinou léčenou anti-TNF a DMARDs, adjustované na užívání kortikosteroidů.

Mezi 33 324 pacienty ze skupiny, kteří započali anti-TNF léčbu, bylo identifikováno 310 případů herpes zoster. Hrubá incidence byla v této skupině 12,1 na 1 000 pacientoroků (95% CI 10,7–13,6) pro RA, 11,3 na 1 000 pacientoroků (95% CI 7,7–16,7) pro střevní záněty a 4,4 na 1 000 pacientoroků (95% CI 2,8–7,0) pro psoriázu, psoriatickou artritidu a ankylozující spondylitidu. Užívání kortikosteroidů v dávce 10 mg denně a víc u všech indikačních skupin bylo asociováno se zvýšeným rizikem výskytu herpes zoster (adjustovaný poměr rizik [HR], 2,13 [95% CI 1,64–2,75]) ve srovnání s terapií bez kortikosteroidů. U pacientů s RA byla adjustovaná incidence herpes zoster podobná mezi skupinami léčenými DMARDs a inhibitory TNF (adjustovaný poměr rizik 1,00 [95% CI 0,77–1,29]) a srovnatelná mezi třemi použitými anti-TNF preparáty. Pro všechny indikace byl adjustovaný poměr rizik 1,09 (95% CI 0,88–1,36).

Z výsledků této rozsáhlé studie vyplývá, že pacienti s RA a dalšími zánětlivými onemocněními, kteří započali léčbu inhibitory TNF, nemají větší riziko reaktivace herpes zoster ve srovnání s pacienty, kteří jsou léčeni jinou než cílenou terapií.

(onse)

Zdroj: Winthrop K. L., Baddley J. W., Chen L., Liu L., Grijalva C. G., Delzell E., Beukelman T., Patkar N. M., Xie F., Saag K. G., Herrinton L. J., Solomon D. H., Lewis J. D., Curtis J. R. Association between the initiation of anti-tumor necrosis factor therapy and the risk of herpes zoster. JAMA. 2013; 309: 887–95.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metabolomické profilování pro predikci odpovědi na antiTNF terapii

Terapie namířená proti prozánětlivému cytokinu TNF (tumor-nekrotizující faktor) je obyčejně vysoce účinná u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) nebo psoriatickou artritidou (PsA). Část pacientů ovšem vykazuje sníženou odpověď na tuto skupinu léčiv, mezi která patří mimo jiné inhibitory TNF infliximab a etanercept.

Užití pozitronové emisní tomografie u revmatologických onemocnění

Pozitronová emisní tomografie (PET) je vyšetřovací metoda masivně užívaná v onkologické péči, nicméně je možno ji využít i v péči o pacienty se zánětlivými onemocněními. Studie autorů publikovaná v časopise World Journal of Radiology byla zaměřena na využití 18F-FDG-PET u pacientů s revmatologickými onemocněními

Jak lze hodnotit prevalenci dosažení remise při léčbě anti-TNF u pacientů s revmatoidní artritidou?

Se současnými možnostmi léčby revmatoidní artritidy (RA) se základním cílem stalo dosažení klinické remise. Nicméně nelze než konstatovat, že dosažení remise a zejména její udržení se daří jen u menší části pacientů. Hodnocení dosažení remise je pak ovlivněno také užitými klinickými kritérii.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy