Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Spojitost mezi suicidalitou a alergickou rhinitidou

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 7.3.2011

Spojitost mezi suicidalitou a alergickou rhinitidou

Je známým faktem, že na jaře dochází k většímu počtu sebevražd než v ostatních ročních obdobích. Proč tomu tak je, není ovšem zcela objasněno. Bylo by tu jedno eventuální vysvětlení, a to sice možná spojitost s výskytem sezonní pylové alergie. Deprese, úzkost a poruchy spánku jsou rizikovými faktory suicidality. Všechny tyto prvky se ve zvýšené míře vyskytují u jedinců trpících alergickou rhinitidou.

Stejné cytokiny v nose i v mozku

Při pokusech na senzitizovaných krysách následně vystavených aeroalergenům (stromovému pylu) bylo pozorováno jednak agresivní nebo úzkostné chování a jednak zvýšená exprese genů pro Th2 cytokiny zprostředkované alergické reakce v prefrontálním kortexu. Je tedy možné, že mediátory zánětu vznikající při alergické rhinitidě v nosu mohou rezultovat v expresi Th2 cytokinů v mozku a modulovat tím naše chování. Tyto cytokiny byly též objeveny v orbito-frontálním kortexu obětí sebevražd.

Jakými cestami imunitní systém ovlivňuje mozek

Nebylo dosud prokázáno, že by periferní cytokiny mohly překročit hematoencefalickou bariéru. Přesto mohou cytokiny ovlivňovat mozek skrze přímý účinek na cirkumventrikulární orgány, nervus vagus, a dále mohou vznikat de novo v astrocytech a mikrogliích při zánětu. V intranazální dutině je však situace odlišná – je to jediné místo, kde se přímo setkává centrální nervová tkáň (nervus olfactorius) s patogeny, chemikáliemi a alergeny ze vzduchu. Je důležité zmínit, že cestou n. olfactorius a n. trigeminus se mohou velké molekuly dostat až do oblastí mozku, které hrají roli v regulaci nálady. V experimentu na krysách intranazální instilace rekombinantních cytokinů (IL-6 a IL-12) značně ovlivnila průběh experimentálně navozené neurologické poruchy.

Včasná diagnostika základ

Alergie je u pacientů s depresemi častější. Je vidět, že vzájemná propojenost výskytu rizikových faktorů suicidality a alergie by měla být podrobena dalším epidemiologickým a klinickým studiím, neboť spojitost je zřejmá. Kliničtí lékaři by proto měli ve zvýšené míře aktivně vyhledávat symptomy depresí u pacientů s alergiemi a u pacientů s depresemi symptomy alergie.

(tms)

Zdroj: Postolache TT, Komarow H, Tonelli LH. Allergy: a risk factor for suicide? Curr Treat Options Neurol 2008(Sep);10(5):363-376.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pozvánka na sympozium ALERGIE 2011 - "pověry, mýty, fakta"

Kolegyně a kolegové, s jarem se blíží pylová sezóna a s ní i naše tradiční setkání ALERGIE 2011. Přijďte se s námi zamyslet nad pověrami, mýty a fakty v naší každodenní praxi.

Alergie na mobilní telefon?

Popularita mobilních telefonů během posledních deseti let celosvětově dramaticky vzrostla. Kombinace tohoto faktoru a nabídek mobilních operátorů na neomezená volání za fixní cenu vedla v poslední době k nárůstu výskytu lokálních alergických reakcí na kovové části mobilního telefonu obsahující nikl sulfát a šestimocný chrom.

Současný stav vývoje rekombinantních alergenů pro imunoterapii

Subkutánně podávaná imunoterapie je dobře zdokumentovaná léčba alergické rinitidy a astmatu. Většina nevýhod této léčby je způsobena nízkou kvalitou přírodních extraktů. Imunoterapie využívající rekombinantní alergeny tyto nevýhody minimalizuje a je nadějí pro alergiky do budoucna.Všechny novinky