Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Levocetirizin a rupatadin v léčbě chronické idiopatické kopřivky

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 18.5.2015

Levocetirizin a rupatadin v léčbě chronické idiopatické kopřivky

Levocetirizin je hojně předepisován v léčbě chronické idiopatické kopřivky. O rupatadinu, novějším antihistaminiku, toho zatím v této indikaci mnoho nevíme. Podívejme se proto na jejich vzájemné srovnání.

Chronická idiopatická urticaria

Chronická idiopatická urticaria (CUI) neboli kopřivka je běžným dermatologickým onemocněním. Součástí její patogeneze je zejména histamin, ale také destičky aktivující faktor (PAF) a tumor necrosis faktor-α (TNF-α). Z důvodu nejasné etiologie představují antihistaminika základní léčbu CUI. S antihistaminikem levocetizinem je již řada zkušeností oproti novějšímu antihistaminiku rupatadinu. Rupatadin však vykazuje rovněž antagonistickou aktivitu proti PAF receptorům a in vitro rovněž aktivitu proti TNF-α. Tyto přídatné protizánětlivé účinky by tak mohly dopomoci lepší léčebné efektivitě rupatadinu.

Design studie

Studie byla vedena jako prospektivní randomizované komparativní klinické hodnocení na skupině čítající 100 pacientů, z nichž 50 užívalo levocetirizin a 50 rupatadin. Za nástroje vyhodnocující efektivitu léčby byly zvoleny skóre urticariální aktivity (UAS) a dermatologický index kvality života (DLQI). Bezpečnost léčby byla dána sledováním nežádoucích účinků za použití CFFT testu a vizuální analogové škály (VAS). Data byla od subjektů zjišťována ve 2., 4. a 6. týdnu léčby.

Výsledky

Vyšší účinnost léčby byla prokázána u levocetirizinu, a to ve všech testech, přestože v obou skupinách došlo ke zlepšení symptomů. Somnolence byl nejčastější nežádoucí účinek u obou skupin pacientů.

Závěrem

Navzdory očekávání se levocetirizin ukázal jako účinnější léčivo pro léčbu chronické idiopatické kopřivky než rupatadin. Užívání obou léčiv však způsobuje mírnou sedaci.

Zdroj: Johnson M., et al. Levocetirizine and rupatadine in chronic idiopathic urticaria. Int J Dermatol. 2014 Dec 17. doi: 10.1111/ijd.12733. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv antihistaminik na kvalitu spánku a celkové rozpoložení pacientů

Předmětem nedávno publikované studie je zhodnocení vlivu nové generace antihistaminik na náladu, kvalitu spánku, únavu a snovou úzkost v porovnání s klasickými antihistaminiky.

Atopická dermatitida u vysoce rizikové kohorty dětí

Atopická dermatitida (AD) bývá v dětském věku často spjata s astmatem či jinými atopickými nemocemi.

Konzumace ryb jako prevence alergických a respiračních onemocnění u malých dětí

Přehled publikovaných studií ukázal, že přívod polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem v raném dětství by mohl příznivě ovlivnit výskyt respiračních a alergických onemocnění u dětí.Všechny novinky