Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Insuficience vitamínu D a vyšší výskyt alergie

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 1.8.2012

Insuficience vitamínu D a vyšší výskyt alergie

Vztah mezi vitamínem D a vznikem alergií se předpokládá již mnoho let. V roce 2011 proběhlo několik studií, které tento vliv sledovaly v různých parametrech.

Většina studií sledovala prenatální expozici vitamínu D a následný rozvoj alergie a astmatu. Žádná ze studií bohužel nesledovala spojitost suplementace vitamínu D v novorozeneckém a kojeneckém věku a rozvoj alergií ve věku pozdějším. Ve 4 studiích byla výchozí hodnotou hladina vitamínu D v pupečníkové krvi, ve 2 studiích hladina vitamínu D v krvi matky. Většina studií sledovala výskyt sípání a astmatu u dětí, pouze 2 ze studií sledovaly rozvoj alergií.

  • Nebyla prokázána spojitost mezi 25-hydroxy-vitamínem D a potravinovou alergií – do studie bylo zařazeno 649 dětí, u nichž byla jako hladina insuficience vitamínu D stanovena hodnota 11 ng/ml pupečníkové krve a byly hodnoceny hladiny IgE protilátek proti 8 nejčastějším potravinovým alergenům. Nebyla prokázána vzájemná spojitost. Asociace byla prokázána, pouze pokud se posuzoval nedostatek vitamínu D spolu s jistým genotypem v genu IL4, u těchto dětí byl výskyt alergie vyšší při nedostatku vitamínu D.
  • Studie sledující kohortu 520 dětí narozených ve městě, jejichž alespoň jeden rodič byl atopik, neprokázala významnou asociaci mezi hladinou vitamínu D v pupečníkové krvi a cytokinovou reakcí mononukleárních buněk. Cytokinová odpověď byla stimulována fytohemaglutininy, lipopolysacharidy a peptidoglykany.
  • Novozélandská studie sledovala u 922 novorozenců spojitost hladiny 25-hydroxyvitamínu D v pupečníkové krvi a výskytu respiračních infekcí s pískoty a astmatem. Ukázalo se, že při nedostatku vitamínu D je zvýšený výskyt respiračních infekcí, ale na vznik astmatu a alergií nemá hladina vitamínu D v pupečníkové krvi vliv.
  • V další studii, do které bylo zařazeno 219 dětí, byla porovnávána hladina 25-hydroxyvitamínu D v pupečníkové krvi a hladina specifických IgE nejčastějších 6 potravinových alergenů ve věku 1, 2, 3 a 5 let. Velmi nízké i velmi vysoké hladiny 25-hydroxyvitamínu D v pupečníkové krvi byly spojeny s vyšší celkovou hladinou IgE i se zvýšenými hladinami alergenspecifických IgE, nebyla ale prokázána spojitost s alergickou rýmou ani astmatem.

Zdá se, že observační studie nepřinášejí výsledky, které by byly dostatečně přínosné pro zaujetí jednoznačného stanoviska ve vztahu insuficience vitamínu D ve fetálním období a rozvoje alergie a astmatu v pozdějším věku. Dalším krokem by měla být randomizovaná studie, kde se zhodnotí fetální hladiny vitamínu D v pupečníkové krvi, ale zohlední se i suplementace vitamínu D v novorozeneckém a kojeneckém období ve vztahu k následnému rozvoji alergií a astmatu v pozdějším věku dítěte.

(vesa)

Zdroj: Matthias Wjst. Is Vitamin D Supplementation Responsible for the Allergy Pandemic? Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2012; 12 (3): 257–262. Dostupné na www.medscape.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intranazální kortikosteroidy v léčbě akutní sinusitidy

Metaanalýza placebem kontrolovaných studií hodnotila účinnost intranazálně podávaných kortikosteroidů u akutní sinusitidy u dětí i dospělých. Ukázala nepříliš významný přínos, který byl ovšem větší při 3týdenním podávání léčby a při vyšších dávkách intranazálních kortikosteroidů.

Vyšší riziko vzniku potravinové alergie ve vztahu k podzimnímu datu narození

V poslední době se objevila řada prací, které potvrzují, že datum narození koresponduje s náchylností k rozvoji alergických reakcí. Podzimní datum narození je považováno za rizikový faktor vzniku potravinové alergie, avšak mechanismy, které by vysvětlovaly asociaci mezi ročním obdobím příchodu na svět a vznikem alergie, zůstávají stále otazníkem.

Dokážou si učitelé na základních školách poradit s anafylaktickým záchvatem u svého žáka?

V květnu 2012 byl v časopise Pediatric Allergy and Immunology publikován výsledek průzkumu provedeného u učitelů na základních školách, který se týkal jejich znalostí o první pomoci při anafylaktickém záchvatu.Všechny novinky