Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhalační montelukast v kombinaci s mometasonem v terapii chronického astmatu

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 5.9.2011

Inhalační montelukast v kombinaci s mometasonem v terapii chronického astmatu

Účinnost perorálního montelukastu v léčbě chronického astmatu je dobře známá. Montelukast se však osvědčil i jako doplňková terapie nedostatečně kontrolovaného astmatu při samotné léčbě inhalačními kortikosteroidy (ICS). Nedávno bylo prokázáno, že inhalační montelukast ve srovnání s placebem vede u pacientů s chronickým astmatem k významné bronchodilataci. Američtí vědci se proto ve své práci zaměřili na účinnost inhalačního montelukastu jako přídavné terapie k inhalačnímu mometasonu.

Jednalo se o 8týdenní, multicentrickou, randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii. Tato studie porovnávala účinnost léčby 1× denně aplikovaného inhalačního montelukastu v dávce 1 mg v kombinaci s inhalačním mometasonem v dávce 220 mg s kombinací placeba a inhalačního mometasonu v dávce 220 mg. Studie se účastnili muži a ženy ve věku 15–85 let s diagnózou chronického astmatu, s hodnotami usilovného výdechového objemu (FEV1) v rozmezí 50–80 % předpokládané hodnoty a reverzibilitou FEV1 β-agonisty ≥ 12 %. Primárním hodnoceným parametrem byla průměrná změna výchozí hodnoty FEV1 po 2týdenní léčbě. Sekundárními parametry pak bylo skóre denních a nočních příznaků. Dále bylo hodnoceno i použití krátkodobě působících β-agonistů (SABA), epizody exacerbace astmatu, kontrola astmatu, vrcholová výdechová rychlost (PEF) a počet eozinofilů v krevním obraze.

Ve studii bylo randomizováno celkem 134 pacientů. S ohledem na výchozí hodnoty FEV1 byla kombinace inhalačního montelukastu s inhalačním mometasonem významně účinnější než kombinace placeba s inhalačním mometasonem. Stejně tak vedla tato kombinovaná terapie k významnému zlepšení skóre denních (p = 0,005) a nočních astmatických příznaků (p = 0,015), zvýšení procenta dnů astmatu pod kontrolou (p = 0,004), snížení procenta dnů exacerbací astmatu (p ≤ 0,001) a snížení počtu eozinofilů (p = 0,013). Stran PEF nebo použití SABA nebyly rozdíly statisticky významné, ačkoli později se blížily statistické významnosti (p = 0,073). Obě léčebné kombinace byly dobře tolerovány.

Závěrem lze shrnout, že kombinace inhalačního montelukastu a inhalačního mometasonu vedla ve srovnání s kombinací placeba a inhalačního mometasonu k významnému zlepšení hodnot FEV1, příznaků astmatu, kontroly astmatu i počtu eozinofilů.

(mik)

Zdroj: Philip G. et al. The efficacy and tolerability of inhaled montelukast plus inhaled mometasone compared with mometasone alone in patients with chronic asthma. J Asthma. 2011 Jun; 48 (5): 495–502; doi: 10.3109/02770903.2011.573042

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Chronický pruritus – často podceňovaný symptom?

Svědění neboli pruritus patří k nejčastějším symptomům v dermatologii a v posledních letech je stále více předmětem výzkumu. Přesto však existuje pouze několik studií zabývajících se epidemiologií pruritu.

Může časná expozice antibiotikům zvyšovat riziko dětského astmatu?

Výsledky systematické metaanalýzy svědčí o tom, že časná expozice antibiotikům v útlém věku může přispívat k mírně zvýšenému riziku výskytu astma.

Mometason může zlepšit příznaky dysfagie a kvalitu života u pacientů s eozinofilní ezofagitidou: pilotní studie

Léčba dospělých pacientů s eozinofilní ezofagitidou zůstává zatím i v současnosti velkou výzvou. Proto bylo cílem následující studie zhodnotit dysfagii a ke zdraví vázanou kvalitu života (HRQL) těchto pacientů při využití platných stupnic a dotazníků, a to před léčbou a po léčbě mometason-furoátem.Všechny novinky