Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Eozinofilní degranulace v identifikaci astmatu u pacientů s chronickým kašlem

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 12.12.2011

Eozinofilní degranulace v identifikaci astmatu u pacientů s chronickým kašlem

Jednou z vyšetřovacích metod používaných k hodnocení zánětu v dýchacích cestách je měření eozinofilie sputa. Autoři níže prezentované práce si v této souvislosti kladli otázku, do jaké míry je degranulace eozinofilů charakteristickým průvodním rysem astmatu a zda lze tento marker použít jako rozlišovací parametr k identifikaci astmatu v diferenciální diagnostice u pacientů s chronickým kašlem.

Studie se celkově účastnilo 37 pacientů s chronickým kašlem, který trval déle než 1 měsíc, a dále 9 zdravých jedinců, kteří představovali kontrolní skupinu. Populace pacientů byla rozdělena na dvě studijní skupiny. Do první, tzv. astmatické skupiny byli zařazeni pacienti s astmatem a pozitivním testem bronchiální hyperreaktivity (n = 18), zatímco druhou neastmatickou skupinu tvořili pacienti bez známek astmatu s negativní odpovědí na test bronchiální hyperreaktivity (n = 19). Celkový i diferenciální počet buněk byl odečítán z indukovaného sputa. Množství myeloperoxidázy uvolněné z eozinofilů bylo měřeno pomocí metody ELISA, k měření hladin eozinofily produkovaného neurotoxinu (EDN) a hlavního bazického proteinu (MBP) byla použita specifická radioimunoesej.

Známky eozinofilie sputa provází chronický kašel astmatického i neastmatického původu

Vyšší procentuální zastoupení eozinofilů ve sputu oproti kontrolní skupině bylo zjištěno u astmatické (p < 0,001) i neastmatické (p < 0,05) skupiny, jakož i při vzájemném srovnání obou skupin (p < 0,001). Titry EDN a MBP ve sputu dosahovaly ve skupině astmatiků významně vyšších hladin v porovnání s neastmatickou i kontrolní skupinou (na rozdíl od neastmatické skupiny, u níž zvýšení hladin těchto parametrů oproti kontrole nebylo pozorováno). Množství eozinofilů ve sputu vykazovalo u astmatiků pozitivní korelaci s naměřenými hladinami EDN ve sputu (korelační koeficient Rs = 0,921; p < 0,001), stejně jako s hladinami MBP (Rs = 0,882; p < 0,0001) a negativní korelaci s hodnotou maxΔFEV(1) (Rs = -0,501; p < 0,05), kde FEV(1) označuje objem vzduchu usilovně vydechnutý během první vteřiny výdechu.

Eozinofilní degranulace hraje při identifikaci astmatiků důležitější roli než eozinofilie

Neočekávaným zjištěním bylo, že u neastmatické skupiny množství eozinofilů ve sputu signifikantně nekorelovalo s žádným ze sledovaných markerů eozinofilní degranulace. Zvýšené hladiny EDN a MBP a statisticky významná pozitivní korelace mezi zjištěným procentuálním zastoupením eozinofilů a parametry EDN a MBP ve sputu byla nalezena pouze u astmatických pacientů. Tato zjištění naznačují, že degranulace eozinofilů hraje při identifikaci pacientů s astmatem důležitější roli než eozinofilie.

(hkh)

Zdroj: Kim CK, Callaway Z, Kim DW, Kita H. Eosinophil Degranulation Is More Important than Eosinophilia in Identifying Asthma in Chronic Cough. J Asthma. E-pub: 2011 Oct 24. doi: 10.3109/02770903.2011.623335

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Časový profil protektivního účinku montelukastu u námahou indukované bronchokonstrikce

Montelukast se v klinické praxi významně uplatňuje v prevenci pozátěžového bronchospazmu, který se dostavuje v prvních minutách fyzické námahy u velkého počtu astmatiků.

Korelace klinického stadia alergické rýmy s výsledkem nosní cytologie

Italská studie prokázala, že klinická závažnost alergické rýmy podle klasifikace ARIA koreluje s cytologickým nálezem. Při volbě doporučené terapie je tedy možné vycházet z výsledku nazálního cytologického vyšetření, které lze v praxi provádět velmi snadno.

Desloratadin a jeho vliv na nosní a jiné typy alergických projevů: observační studie

Alergická rhinitida, astma a atopický ekzém se vyskytují u 6–16 % populace. Pro léčbu symptomů alergických onemocnění se ukázala jako velmi účinná antihistaminika druhé generace.Všechny novinky