Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bromotyrosin v moči − nový ukazatel kontroly astmatu u dětí

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 16.9.2012

Bromotyrosin v moči − nový ukazatel kontroly astmatu u dětí

Snaha o co nejdokonalejší kontrolu astmatu u dětí stále ztroskotává na ne příliš spolehlivých diagnostických metodách (laboratorní a spirometrické testování). Vědci z Clevelandu se proto rozhodli ověřit potenciál urinárního bromotyrosinu v této indikaci.

Bromotyrosin je neinvazivní ukazatel eozinofily katalyzované proteinové oxidace. Cílem pokusu bylo najít korelaci mezi jeho množstvím v moči a průběhem astmatu u dětí. Dále se vědci zaměřili na možnost predikce budoucích astmatických záchvatů.

Do prospektivní observační studie bylo zařazeno 57 dětských pacientů ve věku 5−21 let. Při kontrole jim lékař odebral moč a provedl spirometrii. Následně stanovil množství oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu. Adepti nakonec vyplnili 6bodový test kontroly astmatu. Po 6 týdech byli účastníci telefonicky podrobeni stejnému dotazníku.

Hladiny urinárního bromotyrosinu signifikantně korelovaly s průběhem astmatu u nemocnýc,h a to jak na začátku (R = 0,38, p = 0,004), tak na konci pokusu (R = 0,39, p = 0,008). U dětí s vysokými vstupními hodnotami bromotyrosinu byl 18,1krát častější (95% CI 2,1–153,1, p = 0,0004) výskyt neadekvátně kontrolovaného astmatu a 4krát častěji (95% CI 1,1–14,7, p = 0,03) docházelo k jeho exacerbaci. Ta často vedla k neodkladné návštěvě lékaře a nutnosti perorální či parenterální aplikace kortikosteroidů.

Vědci taktéž zaznamenali, že hladiny vydechovaného NO neodrážely výsledky získané v dotazníku. Stejně tak spirometrie i množství imunoglobulinu E a eozinofilů nedokázaly predikovat budoucí astmatický záchvat.

Z těchto důvodů se urinární bromotyrosin jeví jako jediný, velmi spolehlivý "hlídač" astmatu u dětí.

(msd)

Zdroj: Wedes S. H. et al. Urinary Bromotyrosine Measures Asthma Control and Predicts Asthma Exacerbations in Children. The Journal of Pediatrics. Srpen 2011, (2): 248−55.e1; doi: 10.1016/j.peds.2011.01.029

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Asociace tloušťky stěny dýchacích cest a bakteriální kolonizace sputa u pacientů s těžkým astmatem

Ve studii vědci vycházeli z hypotézy, že bakteriální kolonizace dolních dýchacích cest u těžkých astmatiků by mohla mít vliv na tloušťku stěny malých dýchacích cest.

Tíže astmatu u dětí je asociována s poruchami dýchání ve spánku

Ve studii, kterou provedl Ross a kolektiv, byla hodnocena korelace mezi obezitou, poruchami dýchání ve spánku (sleep-disordered breathing – SDB) a tíží astmatu ve sledované kohortě dětí vyšetřených na dětské klinice specializované na astma bronchiale.

Blahodárný efekt montelukastu u metotrexátem indukovaného jaterního poškození

Užití protirakovinových léků je často limitováno jejich akutní toxicitou pro životně důležité orgány. Hledají se tak stále nové způsoby, jak výskyt těchto závažných nežádoucích účinků omezit.Všechny novinky