Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Asociace tloušťky stěny dýchacích cest a bakteriální kolonizace sputa u pacientů s těžkým astmatem

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 9.9.2012

Asociace tloušťky stěny dýchacích cest a bakteriální kolonizace sputa u pacientů s těžkým astmatem

Ve studii vědci vycházeli z hypotézy, že bakteriální kolonizace dolních dýchacích cest u těžkých astmatiků by mohla mít vliv na tloušťku stěny malých dýchacích cest. Asociace sice nebyla prokázána, přičemž bakteriální kolonizace neovlivňuje tloušťku stěny drobných bronchiolů a alveolů, ale má vliv na exacerbaci chronického astmatu.

Studie

Do studie bylo zařazeno 56 pacientů s chronickým těžkým astmatem (dle chronických projevů a/nebo akutních exacerbací se zdokumentovanou reverzibilní obstrukcí dýchacích cest i přes léčbu inhalačními kortikoidy) z londýnské kliniky zabývající se léčbou astmatu. Ze studie byli vyřazeni pacienti s akutní exacerbací astmatu před méně než 4 týdny před zahájením sledování, pacienti s infekční komplikací (v době kratší než 6 týdnů před zahájením studie užívali antibiotika) a pacienti s prokázanými bronchiektáziemi na HRCT (high resolution computer tomography) snímcích. Tito pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců. K průkazu bakteriální kolonizace dolních dýchacích cest se mikrobiologicky vyšetřovalo sputum – spontánní nebo indukované pomocí hypertonického fyziologického roztoku.

Tloušťka stěny dýchacích cest byla měřena metodou HRCT. Bronchiální cesty byly rozděleny na „velké“ s průměrem nad 2 mm a „malé“ s průměrem menším než 2 mm. Byla měřena tloušťka jejich stěny, jejich průměr a vnitřní obvod.

Dále byly při sledování využity metody spirometrie a celotělové pletysmografie.

Výsledky

  • U 29 pacientů s těžkým astmatem byla prokázána významná bakteriální kolonizace dýchacích cest, u 26 pacientů nebyla kolonizace dýchacích cest bakteriemi významná.
  • Mezi bakteriemi kultivačně prokázanými ve sputu byl nejčastěji zastoupen Haemophilus influenzae, následovaný kmeny Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus. Více než polovina pacientů (55 %) mělo ve sputu více než jeden prokázaný bakteriální kmen.
  • Doba trvání astmatu a počet exacerbací v uplynulém roce byly vyšší u pacientů s mikrobiální kolonizací než u pacientů bez kolonizovaných dýchacích cest.
  • Nebyly zjištěny významné rozdíly v pohlaví, anamnéze kouření, vztahu k obezitě, atopii a hladině sérových IgE.
  • Nebyl prokázán rozdíl v plicních funkcích mezi pacienty s kolonizovanými dýchacími cestami a s dýchacími cestami bakteriemi neosídlenými.
  • Bakteriální kolonizace dýchacích cest neměla vliv na nutnost užívání perorálních kortikoidů u pacientů s těžkým astmatem.
  • Nebyl prokázán významný rozdíl v tloušťce stěny malých ani větších bronchů a bronchiolů v závislosti na mikrobiální kolonizaci periferních dýchacích cest.

(vesa)

Zdroj: Zhang Q. et al. Bacteria in Sputum of Stable Severe Asthma and Increased Airway Wall Thickness. Respiratory Research. 2012 Apr 18; 13: 35; doi: 10.1186/1465-9921-13-35

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tíže astmatu u dětí je asociována s poruchami dýchání ve spánku

Ve studii, kterou provedl Ross a kolektiv, byla hodnocena korelace mezi obezitou, poruchami dýchání ve spánku (sleep-disordered breathing – SDB) a tíží astmatu ve sledované kohortě dětí vyšetřených na dětské klinice specializované na astma bronchiale.

Blahodárný efekt montelukastu u metotrexátem indukovaného jaterního poškození

Užití protirakovinových léků je často limitováno jejich akutní toxicitou pro životně důležité orgány. Hledají se tak stále nové způsoby, jak výskyt těchto závažných nežádoucích účinků omezit.

Porovnání montelukastu a mometazonfuroátu v prevenci rekurentních nazálních polypů

Pacienti s nosními polypy tvoří velkou část klientely ORL specialistů. Pacienti s nosními polypy si stěžují na nosní obstrukci, rinoreu a anosmii.Všechny novinky