Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv apixabanu na výskyt mozkových infarktů a mikrokrvácení – výsledky studie AVERROES-MRI

Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Téma: Léčba a prevence tromboembolismu

Vydáno: 10.11.2017

Vliv apixabanu na výskyt mozkových infarktů a mikrokrvácení – výsledky studie AVERROES-MRI

Subklinické (tzv. němé) mozkové příhody jsou mozkové infarkty nebo krvácení nalezené při vyšetřeních pomocí zobrazovacích metod, i když pacient cévní mozkovou příhodu nemá v anamnéze. Nejčastější manifestací těchto příhod je kognitivní a funkční zhoršení, celosvětově pak také představují jednu z nejvýznamnějších příčin demence. Rizikovým faktorem pro tyto příhody je fibrilace síní – subklinické mozkové příhody jsou popisovány zhruba u čtvrtiny pacientů s fibrilací síní, u nichž bylo provedeno vyšetření magnetickou rezonancí (MRI).

Metodika a průběh studie

Investigátoři studie AVERROES proto u některých pacientů s fibrilací síní v průběhu klinického sledování provedli dvě vyšetření mozku pomocí MRI s cílem odhalit klinické, ale hlavně subklinické mozkové příhody a mikrokrvácení. Jedna skupina pacientů užívala mezi oběma vyšetřeními přímo působící perorální antikoagulans (DOAC) – apixaban a druhá skupina kyselinu acetylsalicylovou (ASA).

MRI mozku byla provedena u 1180 pacientů při vstupu do studie, druhé vyšetření během doby sledování bylo uskutečněno u 931 účastníků. Průměrný interval mezi MRI vyšetřeními činil 1 rok. Primárním cílem studie byly klinické ischemické mozkové příhody nebo známky příhody embolického původu na MRI. Sekundární cíle zahrnovaly nové, pomocí MRI detekované mozkové infarkty, mikrokrvácení a změny v hyperintenzitách bílé hmoty mozkové.

Výsledky

Vstupní MRI vyšetření odhalilo mozkové infarkty u 26,2 % pacientů, subklinické mozkové infarkty u 20,5 % účastníků bez mozkové příhody v anamnéze a mikrokrvácení u 10,5 % vyšetřených. Při kontrolním vyšetření byla míra záchytu klinické ischemické mozkové příhody nebo nových známek infarktu embolického původu na MRI 2,0 % ve skupině s apixabanem a 3,3 % ve skupině s ASA (poměr rizik [HR] 0,55; 0,27−1,14). U těch, kteří absolvovali obě MRI vyšetření, byla míra nových infarktů zachycených na MRI 2,5 % ve skupině s apixabanem a 2,2 % ve skupině s ASA (HR 1,09; 0,47−2,52), ale ve skupině s apixabanem byly nové infarkty menší (p = 0,03). V nálezu mikrokrvácení nebyl mezi studijními skupinami na kontrolním MRI nalezen žádný rozdíl (HR 0,92; 0,53−1,60).

Závěr

Léčba apixabanem byla asociována s nesignifikantním trendem ke snížení výskytu klinických ischemických mozkových příhod i MRI známek mozkového infarktu embolického původu. Počet mikrokrvácení apixaban u pacientů s fibrilací síní ve srovnání s kyselinou acetylsalicylovou nezvyšoval.

(epa)

Zdroj: O’Donnell M. J., Eikelboom J. W., Yusuf S. et al. Effect of apixaban on brain infarction and microbleeds: AVERROES-MRI assessment study. Am Heart J 2016; 178: 145−150, doi: 10.1016/j.ahj.2016.03.019.

 

Mohlo by vás také zajímat:

Apixaban v léčbě žilního tromboembolismu u onkologických pacientů

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Apixaban v léčbě žilního tromboembolismu u onkologických pacientů

Žilní tromboembolická nemoc (VTE – venous thromboembolism) se objevuje obecně častěji u onkologických pacientů. Dvojitě zaslepená randomizovaná klinická studie AMPLIFY srovnávala účinek apixabanu oproti enoxaparinu kombinovaného s warfarinem v léčbě VTE u nemocných, u kterých se projevily objektivní příznaky proximální končetinové hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie. Analýza podskupin prokázala srovnatelný účinek apixabanu a enoxaparinu kombinovaného s warfarinem v léčbě VTE i u skupiny onkologických pacientů. Nemocní léčení apixabanem měli navíc signifikantně snížené riziko závažného krvácení.

Apixaban přináší v léčbě tromboembolické nemoci méně krvácivých komplikací – výsledky metaanalýzy

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOACs) přinesla významné změny do terapie tromboembolické nemoci. Předkládaná metaanalýza hodnotí nejen jejich účinnost v této léčebné indikaci, ale také bezpečnost. Ač je jejich účinnost obdobná, zdá se, že z hlediska krvácivých komplikací mohou být mezi NOACs rozdíly.

Nová perorální antikoagulancia v reálné praxi

Mohou data z reálného života přispět ke klinickému rozhodování o antikoagulaci v prevenci CMP/SE u nemocných s nevalvulární fibrilací síní (FS)? Tak znělo téma diskuse s experty pořádané v pondělí 29. srpna na otevřeném fóru v průběhu letošního výročního kongresu ESC.Všechny novinky