Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Žilní tromboembolická nemoc, současný stav prevence, diagnostiky a léčby

Připravený obsah kurzu „Žilní tromboembolická nemoc, současný stav prevence, diagnostiky a léčby“ je velmi kvalitně zpracován. Vychází ze základních mezinárodně uznávaných dokumentů i z domácích doporučených postupů a představuje ucelený materiál, odpovídající aktuálnímu stavu znalostí v této problematice, která je záležitostí dotýkající se prakticky všech internistických a chirurgických odborností.
Zvolené téma - žilní tromboembolismus, patří k nejčastějším a nejzávažnějším klinickým stavům a v posledních letech došlo k významnému pokroku v terapeutických možnostech a k celé řadě dalších změn v dosavadních postupech.
Jsem přesvědčen, že kurz se setká s velkým zájmem klinických pracovníků a jeho absolventi nepochybně získají poznatky potřebné a využitelné v každodenní praxi u tohoto onemocnění.

MUDr. Karel Roztočil CSc.

Autor kurzu: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.

1. interní klinika – kardiologická, LF a FN Olomouc

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články