Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Záněty dutiny ústní a hltanu

V první části kurzu jsou popsány zánětlivé stavy dutiny ústní podle etiologického dělení a léčba těchto onemocnění.

Ve druhé části jsou systematicky popsány jednotlivé typy zánětů v oblasti hltanu, jejich symptomatologie, diagnostika a léčba s důrazem na praktické rozlišení mezi virovou a bakteriální etiologií.

Autor kurzu: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, FN Brno Bohunice

Autor kurzu: doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice u Sv. Anny, Brno

Doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. promoval v roce 1979 na LF Univerzity J. E. Purkyně v Brně. První specializační atestaci složil v roce 1983, druhou v roce 1988. Kandidátskou disertační práci na téma „Rakovina hltanu a supraglottis“ obhájil na LF UK v Hradci Králové v roce 2001. V lednu 2010 obhájil habilitační práci: „Prognostické a prediktivní parametry dlaždicobuněčných karcinomů vybraných lokalizací hlavy a krku“ a byl jmenován docentem oboru Otorhinolaryngologie.

Od roku 1979 pracoval postupně jako sekundář, zástupce primáře a primář ORL oddělení ve Vyškově. V roce 1993 přešel na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Masarykovy univerzity v Brně, kde pracuje dosud jako docent a zástupce přednosty pro výuku.
Absolvoval řadu zahraničních stáží (Würzburg, Budapešť, Londýn, Sydney).
Na pedagogické a školící činnosti se podílí od roku 1993. Doc. Smilek se podílí na výzkumné grantové činnosti a na klinických studiích.

Je autorem a spoluautorem 80 publikací (z toho jako hlavní autor 44), z toho 14 v zahraničních časopisech a 10 pedagogických publikací.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice u Sv. Anny, Brno

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články