Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných

Na konci programu by měl účastník umět:

  • Popsat rizika a následky tromboembolické nemoci (TEN), včetně hluboké žilní (HŽT), plicní embolie (PE) a trombózy centrálního katétru (CRT),
    u osob s nádorovým onemocněním.
  • Stratifikovat riziko TEN u onkologicky nemocných v případě profylaxe TEN u operovaných nemocných s nádorovým onemocněním a při konzervativním řešení stavu.
  • Používat doporučení pro prevenci TEN u onkologicky nemocných ve své klinické praxi.

Autor kurzu: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

VFN, Centrální hematologické laboratoře a trombotické centrum, Praha

Vedoucí lékař Oddělení klinické hematologie a Trombotického centra , 1.interní klinika, 1.LF UK a VFN Praha , předtím primář oddělení klinické hematologie a krevní transfúze, KN Ústí n.L.( 1966 – 1980) , praxe 35 let.

Vědecký sekretář Spolku českých lékařů v Praze, člen České hematologické společnosti, člen České kardiologické společnosti, člen České internistické společnosti, člen České společnosti transfuzního lékařství, člen České Angiologické společnosti, člen české gynekologicko-porodnické společnosti, řádný člen EORTC Leukemia group, člen Task Force on Antithrombotic Therapy Evropské kardiologické společnosti, člen Americké hematologické společnosti a Evropské hematologické asociace.

V současnosti je vedoucím řešitelem Výzkumného záměru Ministerstva zdravotnictví ČR č.16564( 2000-2004): Diagnostika a léčba dědičně podmíněných poruch.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články