Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Narušení a deficity kognitivních funkcí u schizofrenie

Schizofrenie s řadou svých subtypů představuje duševní onemocnění spadající pod okruh psychotických poruch. V závislosti na typu je doprovázena jak akutní symptomatologií, zahrnující heterogenní kognitivní deficity, tak závažnějšími chronickými deficity, rezultujícími ve výrazné funkční postižení. Negativně ovlivněné bývají zejména pozornost, paměť, exekutivní funkce, inteligence a řeč. Nejčastěji bývají ohroženi pacienti s dlouhodobě nepříznivou odpovědí na léčbu nebo chronicky nemocní. Jako možnost sledování kognitivních deficitů užíváme celou řadu neuropsychologických testů. Uvádíme základní charakteristiky kognitivních deficitů u schizofrenie a význam neuropsychologických metod při sledování deficitů jednotlivých kognitivních funkcí.

Klíčová slova: schizofrenie, kognitivní funkce, negativní symptomy

Autor kurzu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

Katedra psychologie FF UP Olomouc

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. (*1978) vystudoval jednooborovou psychologii v Olomouci (2002). Na katedře psychologie FF UP (www.psych.upol.cz) působí od roku 2005 jako odborný asistent, kdy dokončil postgraduální doktorské studium v oboru klinická psychologie. Věnuje se psychodiagnostice dospělých i dětí a neuropsychologii. Je soudním znalcem se specializací na psychologii dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání. V letech 2002–2004 pracoval jako psycholog na oddělení klinické psychologie na Dětské klinice FN Olomouc, 2004–2012 působil na Neurologické klinice FN Olomouc. V letech 2003–2008 absolvoval výcvik Gestalt psychoterapie.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články