Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Zatímco hepatitida HAV nepřechází do chronicity a proti infekci HBV máme očkovací látku, infekce HCV je stále aktuálním problémem hepatologie. Přechází do chronicity, včetně možnosti vzniku HCC. Autorka tohoto e-kurzu v závěru uvádí "Díky absenci zvířecího reservoáru HCV infekce by celosvětové eradikace byla možná, ale dá se jí jen těžko dosáhnout bez účinné profylaktické vakcíny". Větu, že celosvětová eradikace HCV by byla možná, by nikdo nevyslovil ještě před dvěma-třemi lety. Vždyť dosažení SVR u genotypu 1 v éře léčby interferonem a ribavirinem nedosahovalo 50 %. Poznání genomického replikonového systému HCV umožnilo vývoj přímo působících antivirotik (DAA) a následně i bezinterferonovou léčbu, takže SVR je dosahováno v 95-100 % a navíc lze léčit i nemocné, u kterých je interferon kontraindikovaný. To vše jsou velmi aktuální, významné "revoluční změny" v hepatologii, které ani ten lékař, který pečlivě dbá na postgraduiální vzdělávání, nemusel zaregistrovat. S plnou odpovědností garantuji předložený e-kurs sice, že: Je edukačním materiálem vskutku aktuální problematiky hepatologie. Proto také v nadpisu je uveden "roku 2016" a nikoliv jen obecně aktuální možnosti. Je příkladně zpracován na úrovni systematické review a splňuje požadavky jak všeobecných, tak i nejnáročnějších lékařů specialistů. Autorka e-kursu je uznávaným hepatologem, je členkou výboru ČHS a její edukační aktivity jsou lékařskou, zejména hepatologickou obcí velmi respektovány. Otázky testu (je jich 15) jsou vyvážené a jejich správné odpovědi odrazí nezbytne vědomosti absolventa tohoto kursu. Závěr: Jednoznačně e-kurz na téma "Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016" v předložené podobě doporučuji a garantuji jeho vysokou odbornou a edukační kvalitu.
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

Absolventka 1. LF Univerzity Karlovy v Praze (2001).

Medailonek autora
Odborná garance: Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická FN Olomouc

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články