Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Leberova hereditární neuropatie optiku - LHON

Výukový kurz Leberova hereditální neuropatie optiku (LHON) rozvíjí dlouhodobý edukační program Oční kliniky VFN a 1.LF UK, který je věnován zlepšení diagnostiky a péče o pacienty se vzácnými onemocněními oka. Právě u této skupiny onemocnění bývá diagnostický proces obvzláště svízelný.
Pacient často podstupuje vyšetření na řadě různých pracovišť a konečná diagnóza je v řadě případů stanovena až s odstupem.
Kurs prohlubuje klinické znalosti nejenom oftalmologů, ale také neurologů a klinických genetiků.
Kurs je nepochybně přínosem pro všechny odborníky setkávající se v diferenciální diagnostice s neuropatiemi otpiku v širším měřítku, ale i s poklesem zrakové ostrosti nejasné etiologie. Doc. MUDr. Petra Lišková, MD, PhD.

Autor kurzu: prim. MUDr. Pavel Diblík
Oční klinika VFN a 1. LF UK
Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. Petra Lišková, MD, PhD.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články