Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Leberova hereditární neuropatie optiku - LHON

Výukový kurz Leberova hereditální neuropatie optiku (LHON) rozvíjí dlouhodobý edukační program Oční kliniky VFN a 1.LF UK, který je věnován zlepšení diagnostiky a péče o pacienty se vzácnými onemocněními oka. Právě u této skupiny onemocnění bývá diagnostický proces obvzláště svízelný.
Pacient často podstupuje vyšetření na řadě různých pracovišť a konečná diagnóza je v řadě případů stanovena až s odstupem.
Kurs prohlubuje klinické znalosti nejenom oftalmologů, ale také neurologů a klinických genetiků.
Kurs je nepochybně přínosem pro všechny odborníky setkávající se v diferenciální diagnostice s neuropatiemi otpiku v širším měřítku, ale i s poklesem zrakové ostrosti nejasné etiologie. Doc. MUDr. Petra Lišková, MD, PhD.

Autor kurzu: prim. MUDr. Pavel Diblík
Oční klinika VFN a 1. LF UK
Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. Petra Lišková, MD, PhD.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze