Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Kašel: klinický přístup

Profesor Vondra nabízí v předloženém textu mezioborová zamyšlení a četné souvislosti. Vyšetřovací algoritmy jsou inspirací ke korekci těch vlastních i pro odborníky.
Kurz je vysoce erudovaný a precizně zpracovaný.

Odborným garantem kurzu je Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.

Autor kurzu: prof. MUDr. Vladimír Vondra, CSc.

Alergologie – pneumologie,
Poliklinika Kartouzská 6, Praha 5

Prof. Vondra složil I. a II. atestaci z vnitřního lékařství na II. vnitřním oddělení ÚVN v Praze, ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí v Praze atestaci z tuberkulózy a respiračních nemocí a z alergologie a klinické imunologie (1986, 1990).  Byl asistentem interní kliniky FN Pod Petřínem, přednostou plicního oddělení VÚTRN na Bulovce a plicního oddělení FN Motol. Nyní pracuje na poliklinice Kartouzská.
Postupně se stal docentem vnitřního lékařství a profesorem byl jmenován v roce 1998. Jeho vědecká dráha je spojena se studiem bronchiální hyperreaktivity v dorostovém a raně dospělém věku a s možností jejího ovlivnění i v dalším věkovém období.

Prof. Vondra má rozsáhlou publikační činnost u nás i v zahraničí a je autorem 11 monografií.
Za vědeckou a publikační aktivitu obdržel řadu ocenění, např. čestné členství Slovenské pneumoftizeologické společnosti, několik cen ČSAKI, aj.

V r. 1999 založil spolu s členy výboru pneumologické a ftizeologické společnosti České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články