Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

HPV infekce a lidský papilomavirus

Nový kurz elektronického vzdělávání se zabývá zdánlivě již zprofanovanou problematikou infekce lidskými papilomaviry. Od zavedení očkovacích látek proti této infekci na trh před více než deseti lety bylo již hodně řečeno a uděláno jak v oblasti vzdělávání odborníků, tak laiků. Nicméně stále se tento kurz jeví jako nanejvýše potřebný. Zatímco v komerčním očkování jsme byli na špici, v hrazeném očkování adolescentů máme mezery. Ve společnosti přetrvávají bludy, které jsou příčinou nedostatečného pokrytí populace očkováním, a jedině další a další osvěta v této oblasti snad dokáže tento nepochopitelný trend zlomit.

Právě kurz jednoho z našich předních odborníků v této oblasti, nikoli však vědce teoretika, ale kolegy pracujícího v první linii s pacientkami – MUDr. Jiřího Dvořáka, je skvělým počinem v této snaze.  

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Autor kurzu: MUDr.Jiří Dvořák

Soukromý gynekolog, Kolín

  • Vystudoval fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze.
  • Úspěšně složil atestaci I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví v ÚPDM Praha.
  • Pracoval na Universitní ženské klinice v Bernu ve Švýcarsku.
  • Je členem mnoha odborných a profesních společností.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články