Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

HIV infekce

Výukový text HIV infekce výstižně shrnuje základní informace o problematice infekce HIV. Ačkoli počty sledovaných osob nejsou u nás příliš vysoké, strmý nárůst nových případů HIV infekce v posledních letech nenechává na pochybách, že každý zdravotník bude časem konfrontován s HIV pozitivními pacienty. K připravenosti zdravotnických pracovníků a orientaci v tématu předložený text významně přispívá. Po krátkém historickém úvodu přehledně seznamuje s epidemiologickými aspekty nákazy, principy diagnostiky, připomíná časné klinické projevy infekce a vysvětluje pravidla protiretrovirové léčby. Čtenář nalezne i spolehlivou informaci o postexpoziční profylaxi, která zdravotníky zvláště zajímá. Není opomenuto ani aktuální, ale kontroverzní téma preexpoziční profylaxe. Tu autor vysvětluje s nadhledem a dovoluje tak čtenáři vytvořit si vlastní názor.

Autor kurzu: MUDr. David Jilich

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

HIV centrum Nemocnice Na Bulovce, Praha

Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články