Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

HIV infekce

Výukový text HIV infekce výstižně shrnuje základní informace o problematice infekce HIV. Ačkoli počty sledovaných osob nejsou u nás příliš vysoké, strmý nárůst nových případů HIV infekce v posledních letech nenechává na pochybách, že každý zdravotník bude časem konfrontován s HIV pozitivními pacienty. K připravenosti zdravotnických pracovníků a orientaci v tématu předložený text významně přispívá. Po krátkém historickém úvodu přehledně seznamuje s epidemiologickými aspekty nákazy, principy diagnostiky, připomíná časné klinické projevy infekce a vysvětluje pravidla protiretrovirové léčby. Čtenář nalezne i spolehlivou informaci o postexpoziční profylaxi, která zdravotníky zvláště zajímá. Není opomenuto ani aktuální, ale kontroverzní téma preexpoziční profylaxe. Tu autor vysvětluje s nadhledem a dovoluje tak čtenáři vytvořit si vlastní názor.

Autor kurzu: MUDr. David Jilich

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

HIV centrum Nemocnice Na Bulovce, Praha

Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze