Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Velmi doporučuji vzdělávání lékařů v oblasti onemocnění jako je hereditární angioedém. Jedná se o závažné a vzácné autozomální dominantně dědičné onemocnění, při kterém dochází k tvorbě nebolestivých, nesvědivých otoků podkoží a sliznic. V České republice je od r. 2011 centralizovaná péče o tyto pacienty ve FN v Praze, Plzni, Hradci Králové a Brně.
Systém centralizace péče, včetně dostupné medikace, je zaveden a funkční. Bohužel tato vzácná diagnóza stále uniká pro své klinicky polymorfní obtíže včasné diagnostice. Proto edukaci lékaři v tomto směru považuji za velmi přínosnou.

prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková

1 Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

2 Ústav klinické imunologie a alergologie (ÚKIA)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

3 Ústav imunologie a alergologie LF UK v Plzni a FN v Plzni

Odborná garance: prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc. a prim. MUDr. Pavel Kuklínek, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články