Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Chronická obstrukční plicní nemoc

Kurz velmi srozumitelným způsobem uvádí základní informace o tomto široce rozšířeném onemocnění. Kapitola o patofyziologii CHOPN obsahuje podstatné kroky, které vyvolávají chronický zánět dýchacích cest až destrukci plicní tkáně. Dále jsou popsány symptomy onemocnění a vysvětlen pojem exacerbace. Kapitola diagnostiky je následně rozšířena o klasifikaci onemocnění, která není u CHOPN právě jednoduchá. Obdobně je i léčebný postup mírně složitý, protože je k dispozici několik skupin přípravků a jejich kombinací. Léčba je popsána detailně s ohledem na jednotlivé kategorie a fenotypy CHOPN, uvedeny jsou přípravky jak ze skupiny anticholinergik, tak i ze skupiny beta-2-agonistů a jejich vzájemné fixní kombinace.

Autor kurzu: MUDr. Lucie Heribanová

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

Odborná garance: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Plicní oddělení, Medicon, a.s., Praha

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články