Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Aktuální poznatky v parenterální výživě: význam stopových prvků v PV a rizika spojená s jejich deficitem

Materiály kurzu představují přehledný edukační materiál sestavený odborníky v oboru klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Účastníci kurzu se seznámí s biologickou funkcí stopových prvků a vitamínů v organismu, rizikem jejich celkového a selektivného deficitu, odrazem v recepturách přípravků pro parenterální výživu, rizicích kumulace, karence a toxicity, možnostmi laboratorního průkazu deficitu nebo nadbytku stopových prvků a biomarkery správné saturace mirkonutrientů. Součástí prezentací jsou též aktuální doporučené postupy ESPEN a ASPEN.
doc. MUDr. Pavel Tešínský

Autor kurzu: Kolektiv autorů: Tešínský, P., Kohout, P., Dastych, M., Dastych, M. jr.
Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Pavel Tešínský

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články