Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Aktuální poznatky v parenterální výživě: význam stopových prvků v PV a rizika spojená s jejich deficitem

Materiály kurzu představují přehledný edukační materiál sestavený odborníky v oboru klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Účastníci kurzu se seznámí s biologickou funkcí stopových prvků a vitamínů v organismu, rizikem jejich celkového a selektivného deficitu, odrazem v recepturách přípravků pro parenterální výživu, rizicích kumulace, karence a toxicity, možnostmi laboratorního průkazu deficitu nebo nadbytku stopových prvků a biomarkery správné saturace mirkonutrientů. Součástí prezentací jsou též aktuální doporučené postupy ESPEN a ASPEN.
doc. MUDr. Pavel Tešínský

Autor kurzu: Kolektiv autorů: Tešínský, P., Kohout, P., Dastych, M., Dastych, M. jr.
Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Pavel Tešínský
Fakultní nemocnice královské Vinohrady Praha

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze