Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zhodnocení různých technik vytvoření kolorektální anastomózy s ohledem na její následnou těsnost

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 10.4.2015

Zhodnocení různých technik vytvoření kolorektální anastomózy s ohledem na její následnou těsnost

Netěsnost v místě kolorektální anastomózy je zásadní komplikací po resekci nádorů rekta. Tato komplikace se objevuje poměrně často a není přitom zcela jasné, jaké faktory její rozvoj podporují.

Autoři experimentální studie na prasečích střevech se zabývali pěti technikami konstrukce kolorektální anastomózy – single-stapled double-purse-string (SSDP), technikou „double-stapling“ (DST), side-to-side anastomózou lineárním staplerem (SS-L), side-to-side anastomózou cirkulárním staplerem (SS-C) a side-to-side anastomózou cirkulárním staplerem s ručním přešitím (SS-C HSR). Každý výkon byl proveden u šesti vzorků, po založení anastomózy byla provedena zkouška těsnosti a pečlivě sledována místa, kde se objeví první známky prosaku. Linie anastomózy byla následně konzervována a odeslána k histologickému vyšetření.

Tlaky nutné k vyvolání prosaku byly signifikantně vyšší ve skupině anastomóz SS-L a SS-C než u anastomóz SSDP a DST (p < 0,001), tlaky ve skupině SS-C HSR pak byly ještě vyšší než ve skupinách SS-L a SS-C (p < 0,001).

Autorům se v tomto pokusu podařilo vytvořit nejpevnější kolorektální anastomózu pomocí techniky SS-C. Ruční přešití anastomózy pak sílu anastomózy dále zvyšovalo.

(epa)

Zdroj: Ikeda T., Kumashiro R., Oki E., et al. Evaluation of techniques to prevent colorectal anastomotic leakage. J Surg Res. 2014 Nov 29. pii: S0022-4804(14)01113-5. doi: 10.1016/j.jss.2014.11.045. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti

Kolorektální karcinom (CRC) je civilizační onemocnění s vysokou incidencí, zvláště ve vyspělých zemích. V ČR je CRC nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhým nejčastějším zhoubným nádorem u obou pohlaví vůbec. Incidence tohoto onemocnění se od roku 1960 trvale zvyšuje.

Přesnější selekci pacientů s kolorektálním karcinomem pro léčbu panitumumabem umožní testování dalších mutací RAS

Kvalitnější a podrobnější testování mutací RAS (KRAS/NRAS) významně zlepší identifikaci pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem (CRC), u nichž může být přínosem léčba panitumumabem. Ukázala to nedávno publikovaná italská studie, která je volně dostupná v plném znění v databázi PubMed. Jak je známo, panitumumab je účinný pouze u pacientů s nemutovanou formou RAS (tzv. wild type).

Vyšší hladiny vitaminu D zlepšují přežití pacientů s kolorektálním karcinomem

Spojitost vitaminu D a rizika rakoviny byla již v minulosti předmětem řady studií. Některé z těchto prací naznačují, že vyšší hladiny vitaminu D by mohly být spojeny se sníženým rizikem kolorektálního karcinomu. Zajímavé výsledky přinesla práce prezentovaná začátkem tohoto roku na Gastrointestinal Cancers Symposium v San Franciscu.Všechny novinky