Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vyrážka při terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor – léčit preventivně, nebo až po jejím výsevu?

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 5.11.2015

Vyrážka při terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor – léčit preventivně, nebo až po jejím výsevu?

Při léčbě inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR) se jako nežádoucí účinek u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) často objevuje vyrážka podobná akné. Nejasnosti panují ohledně její léčby. Je vhodné předcházet jejímu výsevu preventivním užíváním lokálních léčivých přípravků, nebo je lepší vyrážku léčit, až když se objeví? Skupina kanadských autorů se rozhodla zhodnotit, zda má přístup k léčbě vyrážky (profylaktický/terapeutický) u pacientů s mCRC vliv na jejich celkové přežití (OS).

Do studie byli zahrnuti pacienti s mCRC s divokým typem KRAS, kteří byli od července 2010 do června 2012 v jihozápadní Kanadě léčeni cetuximabem nebo panitumumabem. Pacienti byli požádáni, aby vyplnili dotazník o užívání perorálních antibiotik a kortikosteroidních krémů.

Analyzovány byly dotazníky od celkem 119 pacientů (medián věku činil 63 let, 61 % tvořili muži, 34 % bylo léčeno cetuximabem a 66 % panitumumabem, medián počtu cyklů léčby antiEGFR byl 9). Vyrážka se objevila u > 90 % pacientů a většina z nich ji léčila až ve chvíli, kdy se objevila (66 vs. 34 %). Ukázalo se, že preventivně léčbu krémy či antibiotiky užívali spíše staří pacienti a pacienti s výkonnostním stavem 0/1 dle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Počty cyklů anti-EGFR i OS byly mezi skupinami s profylaktickou i reaktivní léčbou podobné (obě p > 0,05), s horším přežitím koreloval spíše status ECOG > 2 (HR 22,01; 95% CI 5,25–92,30; p < 0,01). OS bylo nicméně podobné mezi skupinami pacientů, kteří dostávali perorální antibiotika profylakticky vs. reaktivně (HR = 1,10; 95% CI 0,43–2,80; p = 0,85) i mezi pacienty užívajícími kortikosteroidní krémy preventivně vs. dle potřeby (HR = 2,00; 95% CI 0,58–6,92; p = 0,27).

Profylaktická i reaktivní léčba vyrážky spojené s léčbou anti-EGFR mají srovnatelné výsledky, co se týče OS u pacientů s mCRC.

(epa)

Zdroj: Dascalu B., Kennecke H. F., Lim H. J. et al. Prophylactic versus reactive treatment of acneiform skin rashes from epidermal growth factor receptor inhibitors in metastatic colorectal cancer. Support Care Cancer 2015 Jul 17. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu – zaostřeno na panitumumab

Panitumumab je protilátka vůči receptoru pro EGF (EGFR), která je využitelná v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) jak v monoterapii, tak v kombinaci s chemoterapií a má akceptovatelný bezpečnostní profil.

Exprese kadherinů u pacientů s kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění a zároveň v rámci malignit jedna z hlavních příčin úmrtí. Adhezivní molekuly jsou součástí specifických buněčných spojení přispívající k integritě tkáně. Kadheriny patří k dobře prostudované skupině adhezivních molekul a jsou považovány za tumorsupresorové molekuly. Nižší exprese kadherinů může být spojena s horší diferenciací kolorektálního karcinomu (CRC) a může být součástí agresivnějšího fenotypu. Mohou být kadheriny využity i jako diagnostický či prognostický marker?

Zvýšená konzumace alkoholu vede k vyššímu riziku rozvoje kolorektálního karcinomu

Alkohol je celosvětově konzumován ve značném množství a zároveň je spojován s více než 60 různými diagnózami. A právě pití alkoholu také často souvisí s vyšším rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC).Všechny novinky