Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vpravo, či vlevo − jaké jsou důsledky lokalizace nádoru pro léčbu kolorektálního karcinomu?

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 11.2.2017

Vpravo, či vlevo − jaké jsou důsledky lokalizace nádoru pro léčbu kolorektálního karcinomu?

Studie publikovaná v časopisu JAMA Oncology vychází z retrospektivní analýzy dvou velkých klinických studií. Ukazuje, že pacienti s RAS nemutovaným typem mCRC, jejichž primární nádor je levostranný, mají významně lepší prognózu ve smyslu přežití bez progrese (PFS), celkového přežití (OS) i objektivní míry odpovědi (ORR − objective response rate) při přidání cílené anti-EGFR léčby k chemoterapii ve srovnání s pacienty, jejichž primární nádor je umístěn na pravé straně tračníku.

Jako levostranný nádor byl označen ten, jenž se primárně vyskytoval v oblasti slezinného ohbí, sestupného tračníku, sigmoidea a rekta. Pravostranný nádor znamenal původ v oblasti slepého střeva, céka, vzestupného tračníku, oblasti jaterního ohbí a příčného tračníku.

V těchto studiích přidání anti-EGFR monoklonální protilátky ke konvenční chemoterapii (FOLFIRI) vedlo k signifikantnímu zlepšení výsledků u pacientů s levostranným primárním tumorem jak proti chemoterapii samotné, tak oproti kombinaci FOLFIRI + bevacizumab. Významně nižšího efektu bylo dosaženo u pacientů s původně pravostranným nádorem.

Pacienti s pravostranným primárním tumorem jsou častěji ženy a mají vícečetné metastatické postižení. Oproti tomu pacienti s levostranným primárním tumorem mívají častěji pouze jaterní metastázy. I tato skutečnost může ukazovat na biologicky odlišné chování jednotlivých kolorektálních nádorů.

Primární lokalizace nádoru tak může být velmi důležitým prognostickým faktorem, významně ovlivnit primární výběr léčby a potenciálně i prognózu těchto nemocných.

(eza)

Zdroje:
1. Tejpar S., Stintzing S., Ciardiello F. et al. Prognostic and predictive relevance of primary tumor location in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer: retrospective analyses of the CRYSTAL and FIRE-3 trials. JAMA Oncol 2016 Oct 10, doi: 10.1001/jamaoncol.2016.3797 [Epub ahead of print].
2. Jenkins K. Left vs right difference in CRC: now practice changing? Medscape Medical News, Conference News 2016 Oct 12. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/870153#vp_2

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

Multigenové testování by mělo být zváženo u všech pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), již jsou v době stanovení diagnózy mladší 50 let. Šance na odhalení hereditárního predispozičního syndromu je u CRC s časným začátkem velká. Studie publikovaná v časopisu JAMA Oncology v prosinci 2016 ukazuje na význam tohoto testování.

Kombinace FOLFIRI a panitumumabu nebo bevacizumabu u kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Přidání monoklonálních protilátek proti růstovým faktorům k cytotoxické chemoterapii zlepšuje celkové přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Recentně publikovaná klinická studie zkoumala efekt kombinace 5-fluorouracilu, leukovorinu a irinotekanu (FOLFIRI) s panitumumabem nebo bevacizumabem ve 2. linii léčby pacientů s onkogenem KRAS divokého typu.

Farmakokinetické a farmakodynamické hodnocení panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

Začlenění nových léčebných modalit do terapie pacientů s neresekabilním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) zlepšilo medián celkového přežití těchto pacientů. Panitumumab u pacientů s mCRC s divokým typem RAS zlepšuje míru odpovědi nádoru na léčbu, interval do progrese onemocnění a celkové přežití.Všechny novinky