Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv přítomnosti mutací RAS/BRAF na výsledek léčby panitumumabem v kombinaci s FOLFIRI

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 4.12.2016

Vliv přítomnosti mutací RAS/BRAF na výsledek léčby panitumumabem v kombinaci s FOLFIRI

Autoři nedávno publikované studie se rozhodli prozkoumat vliv mutací RAS/BRAF na účinnost kombinace panitumumabu s FOLFIRI v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC).

Metodika studie

Práce uveřejňuje výsledky retrospektivní analýzy dat z jednoramenné klinické studie fáze II, ve které byli pacienti s mCRC léčeni panitumumabem v kombinaci s chemoterapií FOLFIRI v rámci 1. linie léčby, a to nezávisle na mutačním statusu onkogenu KRAS. Celkové výsledky této studie byly publikovány již v roce 2012. Analyzovány byly vzorky nádorové tkáně a klinická data 150 pacientů. Primárním cílem studie byla míra objektivní odpovědi (ORR). Ve studii byl zohledněn výsledek vyšetření mutací RAS (KRAS/NRAS) a BRAF a vstupní hodnota exprese amfiregulinu (AREG). Mutace KRAS byly vyšetřovány v exonech 2, 3 a 4, NRAS v exonech 2–4 a BRAF v exonu 15.

Výsledky

Objektivní odpověď se častěji objevila ve skupině pacientů s nemutovaným RAS (WT), a to v 59 % případů oproti 41 % ve skupině pacientů s mutací v RAS (MT). Stejně tak se objektivní odpověď častěji objevila ve skupině nemocných s RAS WT/BRAF WT, a to v 68 %, zatímco ve skupině s RAS nebo BRAF MT ve 37 %.

Medián trvání odpovědi byl delší u RAS WT (13,0 měsíce) oproti RAS MT (5,8 měsíce; poměr rizik [HR] 0,16). Medián intervalu do progrese onemocnění byl delší u RAS WT (11,2 měsíce), u RAS MT to bylo 7,3 měsíce (HR 0,37). U pacientů s RAS WT/BRAF WT byl medián intervalu do progrese onemocnění 13,2 měsíce, zatímco u RAS nebo BRAF MT 6,9 měsíce (HR 0,25). Incidence nežádoucích příhod byla ve všech skupinách podobná bez ohledu na přítomnost mutace RAS/BRAF, žádné nové neočekávané nežádoucí příhody se neobjevily. Mezi nemocnými s nádory RAS WT činila ORR 67 % u pacientů s vysokou expresí AREG a 38 % u pacientů s nízkou mírou exprese AREG.

Závěr

Léčba první linie panitumumabem v kombinaci s FOLFIRI byla u pacientů s RAS WT a RAS WT/BRAF WT spojena s uspokojivou účinností a byla dobře tolerována.

(epa)

Zdroj: Karthaus M., Hofheinz R. D., Mineur L. et al. Impact of tumour RAS/BRAF status in a first-line study of panitumumab + FOLFIRI in patients with metastatic colorectal cancer. Br J Cancer 2016 Nov 8; 115 (10): 1215−1222, doi: 10.1038/bjc.2016.343.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab u chemorezistentního metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Nedávno byly publikovány výsledky sledování efektu přidání panitumumabu k nejlepší nabízené podpůrné péči u pacientů s chemorefrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS (exon 2).

Kvalita života pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem při použití panitumumabu spolu s FOLFOX4 v 1. linii léčby

Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) je onemocnění s nízkou kurabilitou. Terapie se proto zaměřuje na co nejdelší prodloužení života se současným zachováním jeho dobré kvality. Použití panitumumabu v 1. linii léčby může zlepšit přežití pacientů, ale je spojeno s kožními reakcemi, které by mohly zhoršovat kvalitu jejich života.

Hypomagnezémie v predikci terapeutického efektu protilátek proti EGFR v léčbě mCRC

Monoklonální protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) jsou efektivní součástí terapie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovanou formou onkogenu KRAS. Mají však relativně časté nežádoucí účinky, mezi něž patří hypomagnezémie a kožní obtíže. Japonská studie zjišťovala, zda má účinnost léčby spojitost s výskytem nežádoucích účinků.Všechny novinky