Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srdeční metastáza kolorektálního karcinomu s odpovědí na FOLFOX6 + panitumumab − kazuistika

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 17.5.2017

Srdeční metastáza kolorektálního karcinomu s odpovědí na FOLFOX6 + panitumumab − kazuistika

V únoru 2017 publikovali japonští autoři pravděpodobně první případ srdeční metastázy kolorektálního karcinomu (CRC) s dosažením parciální remise při kombinaci cytotoxické a cílené léčby.

Nález a následná diagnostika

U 76leté Japonky byl při screeningovém echokardiografickém vyšetření náhodně zjištěn tumor v pravé komoře srdeční. Následné CT vyšetření potvrdilo přítomnost tumoru o velikosti 40 mm, vícečetné nádorové uzly v plicích a suspektní primární nádor v colon transversum. V séru byla zjištěna zvýšená hladina nádorových markerů CEA a CA19-9. Kolonoskopie potvrdila dobře diferencovaný adenokarcinom s divokým typem KRAS.

Dynamická magnetická rezonance srdce ukázala nepravidelný útvar velikosti 54 × 32 × 31 mm laterálně od výtokového traktu pravé komory, který byl fixován na endokard a infiltroval myokard. Biopsie nebyla z důvodu rizikové lokalizace nádoru provedena. Nebyly zjištěny žádné změny na EKG ani známky systolické či diastolické dysfunkce. Ejekční frakce činila 69 % a průtok krve nebyl obturován. Podle kardiochirurgů byl tumor v srdci inoperabilní.

Léčebný postup a jeho výsledky

Byla zahájena chemoterapie modifikovanou kombinací FOLFOX6 (5-fluorouracil bolus 400 mg/m2, poté 2400 mg/m2 ve 46hodinové infuzi, leukovorin 200 mg/m2 a oxaliplatina 85 mg/m2) v kombinaci s panitumumabem (6 mg/kg) každé 2–3 týdny.

Po 4 cyklech léčby CT vyšetření ukázalo značné zmenšení velikosti srdeční metastázy spolu se zmenšením velikosti plicních uzlů. Současně byl pozorován výrazný pokles nádorových markerů.

Během 10 měsíců zajistilo celkem 12 cyklů léčby přetrvávající částečnou remisi bez výskytu příznaků. K progresi onemocnění došlo po 15 cyklech léčby. Primární tumor byl na CT stále nedetekovatelný, nález v srdci se ovšem zvětšil na 31 mm a stoupla hladina CEA a CA19-9.

Pacientce byla doporučena léčba 2. linie. Pacientka se přesto rozhodla pro nejlepší podpůrnou péči a stále žije, již 2 roky od nálezu srdeční metastázy.

Závěr

Tato kazuistika ukazuje přínos chemoterapie s oxaliplatinou v kombinaci s panitumumabem u metastazujícího CRC se vzácnou lokalizací metastáz.

(zza)

Zdroj: Tsujii Y., Hayashi Y., Maekawa A. et al. Cardiac metastasis from colon cancer effectively treated with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (modified FOLFOX6) plus panitumumab: a case report. BMC Cancer 2017 Feb 23; 17 (1): 152, doi: 10.1186/s12885-017-3147-2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam gap junctions u pravostranných a levostranných karcinomů kolorekta

V klinické praxi se ukazuje, že karcinomy lokalizované v pravé části tlustého střeva bývají hůře léčitelné než karcinomy v jeho levé části. Nabízí se tedy otázka, jaká je podstata tohoto jevu. Pokud se ji podaří objasnit, mohly by tyto poznatky sloužit k optimalizaci léčebné strategie. Podstatnou roli možná hrají mechanismy vedoucí k nefunkčnosti mezibuněčné komunikace.

Vliv screeningu kolorektálního karcinomu na detekci pravostranných nádorů tlustého střeva v Itálii

V pravé části kolon je kolorektální karcinom (CRC) stále často diagnostikován až ve velmi pokročilém stadiu. Studie italských autorů se proto věnovala účinnosti screeningu CRC v italské provincii Mantova; současně se pokusila zjistit, jestli lokalizace tumoru hraje nějakou roli ve výsledcích léčby a přežití pacientů.

Efektivita a bezpečnost panitumumabu plus chemoterapie v léčbě mCRC – metaanalýza

Metaanalýza 11 studií hodnotila efektivitu a bezpečnost panitumumabu v kombinací s chemoterapií založenou na irinotekanu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Z její výsledků vyplývá, že tato kombinace je účinná a dobře tolerována.Všechny novinky